Praha 2 uctila památku generála Aloise Eliáše

Praha 2 uctila památku bývalého protektorátního premiéra Aloise Eliáše, kterého nacisté popravili v roce 1942 za spolupráci s odbojem. Od popravy generála Eliáše, který představoval jednu z nejvýznamnějších osobností české vojenské rezistence proti nacistům, uplynulo v sobotu právě 62 let. Na dům na rohu Francouzské a Jana Masaryka, kde se generál Eliáš narodil a kde má pamětní desku, nechal Starosta Michal Basch položit věnec s květinami v národních barvách.

"Vinohradský rodák generál Alois Eliáš se stal jediným popraveným ministerským předsedou druhé světové války," uvedl při pietním aktu historik Jan Boris Uhlíř. Připomněl, jak osudové dilema Eliáš řešil, když mu v dubnu 1939, kdy byl ministrem dopravy, byl nabídnut úřad protektorátního předsedy vlády. "Vím jedno: Přijmu-li tuto nabídku, nakonec mne oprátka nemine. Nepřijmu-li tuto funkci, dostane to možná nějaký darebák, který může národu a vlasti způsobit nedozírné škody. Proto jest mou povinností přijmout to," citoval někdejší Eliášova slova historik.

Připomněl, že po celou dobu svého funkčního období, tedy až do září 1941, udržoval Eliáš spojení s domácím i zahraničním odbojem v Londýně. Gestapo jeho odbojové aktivity evidovalo a obvinilo ho z vlastizrady a snahy o odtržení českých zemí od říše. V den nástupu zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha byl Eliáš zatčen. K trestu smrti byl odsouzen 1. října, ale poprava byla odložena. Vykonání rozsudku uspíšil atentát na Heydricha v květnu 1942. Eliáš byl popraven na kobyliské střelnici den po dopadení a usmrcení atentátníků v kostele Cyrila a Metoděje v Resslově ulici.

Alois Eliáš (1890 až 1942) byl důstojníkem československých legií v Rusku a ve Francii, zástupcem náčelníka generálního štábu (1929 až 1938) a ministrem dopravy (1938 až 1939). Od dubna 1939 do září 1941 stál v čele protektorátní vlády. Bývalý prezident Václav Havel Eliáše v roce 1996 vyznamenal in memoriam za vynikající zásluhy o stát Řádem Bílého lva.