Kalendárium

bohemia_b5.jpg
0:00
/
0:00

V kalendáriu připomeneme hrdinu českého odboje generála Aloise Eliáše, podíváme se do světa letadel a skončíme u nadpřirozených bytostí.

Alois Eliáš
Na konci dubna roku 1939 nastoupila v Protektorátu Čechy a Morava nová vláda, v jejím čele stanul generál Alois Eliáš. Nebyla to pro něj zdaleka první politická zkušenost, působil už před nedávnou dobou na ministerstvu národní obrany i jako ministr dopravy ve vládě Rudolfa Berana. Přestože byl za nacistické okupace ve vysoké vládní funkci, spolupracoval Alois Eliáš statečně s odbojem, což ale nemohlo zůstat bez povšimnutí. K období působení Eliáše na postu ministerského předsedy se váže příběh s obloženými chlebíčky vylepšenými kromě obvyklých ingrediencí také jedem. Generál Eliáš se měl tímto způsobem snažit otrávit skupinku pronacisticky píšících novinářů, z nichž jeden skutečně zemřel. Zanedlouho po této události nastoupil na místo zastupujícího říšského protektora Reinhard Heydrich a krátce poté byl předseda vlády zatčen.

"Druhého října uveřejnil denní tisk Protektorátu úřední zprávu, že bývalý předseda protektorátní vlády Alois Eliáš byl prvním senátem lidového soudu pro nadržování nepříteli a přípravu velezrady odsouzen na smrt. Hlavnímu přelíčení lidového soudu byli přítomni také zástupci českého tisku, kteří 3. října podrobně vypsali ve svých listech průběh tohoto přelíčení. Všechny české listy přinesly dále 7. října fotografický otisk rukopisně psaného prohlášení, které přečetl Eliáš ke konci hlavního přelíčení lidového soudu."

Tato zpráva o procesu s Aloisem Eliášem se dochovala v rozhlasovém archivu. Bývalý předseda vlády byl v červnu roku 1942 popraven na kobyliské střelnici.


Před devadesáti lety nad západočeskou metropoli Plzeň vzlétlo první letadlo vyrobené v nově vzniklém Československu, neslo jméno Bohemia B-5.


Perchta Rožmberská,  foto: Acoma / CC BY-SA 3.0
České hrady a zámky jsou na tajemné jevy nebo přímo strašidla bohaté. V komnatách narazíte na zrcadla, do kterých je nebo naopak není radno se dívat, s trochou fantazie potkáte různé bezhlavé či ohnivé tvory, ale snad nejčastěji kolem vás lehce projde přízrak bílé paní. Pokud by se tak stalo např. na Rožmberku či Jindřichově Hradci, můžete si být jistí, že jde o Perchtu z Rožmberka. Tato příslušnice slavného českého rodu neměla v životě na růžích ustláno. Její manželství s Janem z Lichtenštejna se už krátce po svatbě stalo doslova nesnesitelným, muž, tchyně i švagrová dělali zřejmě Perchtě ze života peklo. Dochovaly se o tom její dojemné dopisy, které psala své rodině. Manžel prý podle pověsti Perchtu na smrtelné posteli proklel a když o pár let později 2. května 1476 zemřela, stala se rožmberskou bílou paní, zjevující se na sídlech svého rodu.