Před 30 lety se Československo stalo členem Rady Evropy

Před 30 lety, 21. února 1991, se tehdejší Československo stalo 25. řádným členem Rady Evropy. Přijato bylo v Madridu na mimořádném zasedání výboru ministrů, vrcholné instance této organizace, která si už při svém vzniku v roce 1949 vytkla za programový cíl spolupráci evropských zemí v oblastech jako jsou ochrana lidských práv, boj proti všem formám diskriminace, rozvoj demokracie, harmonizace právních řádů, ochrana životního prostředí nebo kultury.

Rada Evropy je mezinárodní vládní politická poradní organizace, zakládajícími členy byla desítka nekomunistických evropských zemí (Belgie, Dánsko, Francie, Irsko, Itálie, Lucembursko, Nizozemsko, Norsko, Švédsko a Británie). V současnosti sdružuje 47 evropských zemí. Rada Evropy sehrála roli průkopníka v boji za zrušení trestu smrti v Evropě a nabízí také právní poradenství zemím na celém světě. Po zániku federace členství Československa zaniklo, nástupnické ČR a Slovensko získaly 15. ledna 1993 status zvláštního hosta a 30. června 1993 se staly řádnými a plnoprávnými členy Rady.