Před 60 lety komunisté začali s likvidací církevních řádů

Před 60 lety, v noci ze 13. na 14. dubna 1950, začala takzvaná Akce K zaměřená na likvidaci církví a klášterů. Šlo o jeden z nejtvrdších úderů komunistické moci proti církvi v tehdejším Československu. Po komunistickém převratu z února 1948 záleželo totalitní moci zejména na potlačení vlivu římskokatolické církve, která pro ni představovala jednoho z hlavních ideových odpůrců. Svého cíle chtěla nová moc dosáhnout i pomocí zničení katolických řeholních společenství. V noci na 14. dubna 1950 se odehrála první přímá část akce, a to zásah proti mužským řeholním řádům. Druhý zásah byl proveden v noci z 27. na 28. dubna a třetí fáze, zaměřená na ženské kláštery, následovala na podzim 1950. Mnichy a později i řádové sestry soustředila Státní bezpečnost do několika předem určených centralizačních a internačních klášterů. Mnozí z nich se postupem času ocitli ve věznicích a pracovních táborech. Roku 1989 a pádu komunistického režimu se dočkalo zhruba 3500 řeholnic a méně než tisíc řeholníků.