Přibylo Pražanů, jimž se nelíbí opatření proti covidu v ekonomice

V Praze vzrostl počet lidí, kteří nepovažují opatření proti šíření nemoci covid-19 v ekonomice za správná. V dubnu to bylo 27 procent Pražanů, nyní je to 42 procent. Větší strach z nákazy mají lidé o své blízké než o sebe. Vyplývá to z průzkumu, který pro magistrát udělala firma STEM. Průzkumu se zúčastnilo od 20. do 22. října 1041 dospělých Pražanů.

Téměř dvě třetiny Pražanů považují platná preventivní opatření za přiměřená a asi pětina se domnívá, že by měla být přísnější. Ve srovnání s preventivními a bezpečnostními opatřeními jsou lidé kritičtější k opatřením v ekonomice. Kromě zmíněné kritiky je pak téměř třetina lidí považuje za nesrozumitelná. V dubnu se takto vyslovilo 16 procent z nich. Pro dvě třetiny Pražanů je podle průzkumu důležité, jakou roli v řešení krize hraje hlavní město. Na 60 procent se domnívá, že magistrát situaci zvládá. Do vlády důvěru vkládá 40 procent lidí.