Průměrná mzda učitelů včetně ředitelů škol byla letos 24.404 Kč

Průměrná mzda pedagogů včetně ředitelů škol byla v 1.pololetí tohoto roku 24.404 korun. Oproti loňsku si tak pohoršili o 195 Kč. Vyplývá to ze statistik Ústavu pro informace ve vzdělávání (ÚIV). Pokud by se do statistik nezapočítávali vedoucí zaměstnanci škol, brali mezi lednem a červnem učitelé a vychovatelé průměrně 22.174 korun. Průměrný Čech přitom za stejné období bral 23.135 korun. Co se týká akademických pracovníků, jejich mzda se v meziročním srovnání zvýšila o 347 korun na 33.264 korun. Tradičně nejnižší mzdy mají učitelky a ředitelky v mateřských školách, v průměru braly 19.500 korun. Naproti tomu průměrná mzda pedagogů na základních školách činila 25.000, středoškolský kantor si vydělal ještě o 1300 korun více.