Průměrná penze dosáhla na konci května 10.065 korun

Průměrná starobní penze dosáhla na konci května 10.065 korun, z toho u mužů 11.182 a u žen 9143 korun. Za posledních pět let, od května 2005, stoupl průměrný důchod o 2350 korun. Letos se však zvýšil o pouhých 40 korun. Vyplývá to z údajů zveřejněných Českou správou sociálního zabezpečení (ČSSZ). Nejvyšší penze na konci května pobírali důchodci v Praze, 10.746 korun. Z toho u mužů to bylo 11.764 a u žen 9971 Kč. Nejnižší průměrný starobní důchod byl vyplácen v Olomouckém kraji, 9781 Kč. Muži si zde přišli v průměru na 10.805 a ženy na 8957 korun. ČSSZ evidovala ke konci května 2,236.419 starobních důchodců a 4,908.479 poplatníků pojistného na důchodové pojištění. Na jednoho starobního důchodce tak přispívalo 2,19 poplatníka. Počet poplatníků na jednoho důchodce přitom klesá, ke stejnému datu v roce 2005 to bylo 2,49 poplatníka.

Autor: Peter Gabaľ