Průměrný věk žen je v ČR vyšší než průměrný věk mužů

Průměrnému obyvateli České republiky bylo na konci loňského roku 40,6 roku. Průměrný věk mužů přitom činil 39,1 a žen 42,1 roku. Od počátku roku 2009 se průměrný věk české populace zvýšil o 0,1 roku. Vyplývá to z publikace Věkové složení obyvatelstva v roce 2009, kterou zveřejnil Český statistický úřad. Nejsilnější na konci loňského roku byly populační ročníky narozené mezi roky 1973 až 1980. Počet obyvatel ČR v tomto věku se u jednotlivých ročníků pohyboval mezi 177.360 až 181.931 lidí. Naopak poměrně slabě jsou zastoupeny děti mezi 5 až 14 roky věku. Jako u jediných - pokud nepočítáme ročníky lidí od 68 let výše, kde dochází k přirozenému úbytku - u nich totiž jejich počet v jednotlivých věkových kategoriích klesl pod stotisícovou hranici. Podíl dětí ve věku 0 až 18 let na celkovém počtu obyvatel ČR činí 18,82 procenta. Podle statistiky převažuje počet svobodných mužů nad počtem svobodných žen.