CzechSex. V Česku začíná velký průzkum sexuálního chování

Kolik Čechů našlo na seznamce sex a kolik dlouhodobý vztah? Kolik sleduje porno? Kolik vyhledává svobodný životní styl? A kolik trpí sexuální dysfunkcí? Odpovědi na tyto a další otázky budou zjišťovat odborníci z Národního ústavu duševního zdraví. Rozsáhlý průzkum o sexuálním chování Čechů a Češek začne v nejbližších dnech a potrvá do března příštího roku.

Podle odborníků nejsou v Česku za posledních deset let k dispozici žádná data o sexualitě obyvatel. Unikátní průzkumy tohoto typu sice v minulosti probíhaly, poslední se ale konal před deseti lety. Proto nyní startuje CzechSex  - celonárodní reprezentativní průzkum sexuálního chování a well-beingu.

Kateřina Klapilová | Foto: Luboš Vedral,  Český rozhlas

„Je unikátní v tom, že umožňuje mezinárodní srovnání výsledků, takový výzkum jsme u nás ještě neměli,“ upozornila vedoucí Kateřina Klapilová, která vede Centrum sexuálního zdraví a intervence v Národním ústavu duševního zdraví.

Celkově bude osloveno na šest tisíc lidí. Sběr dat bude veden dvěma způsoby: on-line formou, která probíhá jako samovyplňování, a osobním dotazováním, kdy ženy budou dotazovány ženami a muži muži. Výzkumníci budou dbát na anonymitu, odpovědi budou vedené pod kódy, které nebude možné spojit s identifikačními údaji respondentů.

Výsledky průzkumu budou odborníci zpracovávat postupně po jednotlivých oblastech sexuality. První část bude zveřejněna na jaře.

Výzkum si klade za cíl zmapovat data nejen o sexuálním chování a nových trendech, jako je sexualita v online prostoru, trendy v seznamování a partnerském soužití, ale také se zaměřit na otázky sexuálního zdraví a pohody, sexuální dysfunkce nebo o zkušenostech se sexuálním násilím v on-line a off-line prostoru.

Ilustrační foto: Pixabay,  Pixabay License

„Sexuální duševní a tělesné zdraví jsou navzájem propojené a výrazně se ovlivňují. Nejde jen o tělesné fungování, ale také o pocity, které lidé zažívají během sexuálních aktivit, možnost prožívat sexualitu bez nátlaku, násilí, stigmatizace či strachu nebo úzkosti a moci svobodně vyjadřovat svou genderovou identitu nebo sexuální orientaci. Sexuální zdraví zahrnuje také pozitivní sebehodnocení a respekt vůči partnerovi či partnerce,“ uvedla Klapilová.

Alternativní formy vztahů

Bude se také zkoumat prevalence alternativních forem vztahů, které jsou stále běžnější u generace Z.

Markéta Šetinová | Foto: Český rozhlas

„Jako jeden z výrazných trendů nejen v Generaci Z pozorujeme vyšší otevřenost k alternativním vztahovým formám, ať už je to single život, různé formy konsensuální nemonogamie, přátelství s výhodami nebo tzv. situationship. V průzkumu také zkoumáme spokojenost v rámci vztahu, sexu nebo jak se lidé cítí zamilovaní,“ popisuje Markéta Šetinová, socioložka a zakladatelka Institutu Moderní láska.

Důležitou složkou zkoumání bude také ochrana proti pohlavně přenosným nemocem nebo neplánovanému těhotenství. Průzkum se zaměří i na vliv moderních technologií jako například on-line seznamování, konzumace pornografie či sexting, což je vytváření a sdílením vlastních či cizích nahých fotografií a videí), na sexuální dysfunkce nebo pohlavně přenosné choroby.

Petr Weiss | Foto: Šárka Ševčíková,  Český rozhlas

Například podle průzkumu sexuálního chování z roku 2013 trpělo nějakou poruchou přes 11 procent žen a přes 12 procent mužů. „U žen byl nejčastější sexuální dysfunkcí nedostatek sexuální touhy, u mužů pak erektilní dysfunkce. Zajímavostí určitě je, že u žen se pouhá absence orgasmu samozřejmě nepovažuje za sexuální dysfunkci,“ uvedl autor předchozích průzkumů Petr Weiss ze Sexuologického ústavu 1. Lékařské fakulty a Všeobecné fakultní nemocnice.

Sexuální orientace

CzechSex se zaměří také na genderovou identitu a sexuální orientaci. Podle Klapilové jde vůbec o první průzkum, který zaštituje respektující citlivý přístup k sexuálním minoritám a problematikám genderové diverzity.

Průzkum je rozšířen o otázky, které výzkumníkům umožňují ptát se nejen na dvě nejčastější kategorie pohlaví (muž a žena), ale je také citlivý ke zkušenostem transgender a dalších genderově rozmanitých osob a rovněž umožňuje lidem s tzv. intersex variacemi pohlavních znaků, aby se ke svému tzv. intersex statusu mohli*y přihlásit.

Ilustrační foto: alllessandro_,  Pixabay,  Pixabay License

Vědci věří, že průzkum přispěje k většímu porozumění vlivu negativních faktorů souvisejících s diskriminací a stigmatizací na duševní zdraví a sexuální život LGBT+ lidí v české společnosti.

Autor: Katarína Brezovská | Zdroj: Národní ústav duševního zdraví
klíčové slovo:
spustit audio