Průzkum. Více než polovina rodičů samoživitelů se setkává v práci s předsudky

Zhruba čtvrtina samoživitelek a samoživitelů po rodičovské nastoupila na horší místo, než měli dřív. V lepším uplatnění samotným matkám a otcům brání nemožnost mít částečný úvazek či pružnou pracovní dobu, ale i předsudky o jejich častých absencích a nespolehlivosti kvůli dětem. Ukázal to průzkum mezi 364 samoživitelkami a samoživiteli, jehož výsledky zveřejnila platforma Byznys pro společnost. Nejčastěji si samoživitelky a samoživitelé stěžovali na nemožnost mít pružnou pracovní dobu a zkrácený úvazek. Podle poloviny lidí v získání lepší práce brání předsudky a podle třetiny i finanční důvody. Tři z deseti samotných rodičů poukazovali i na nedostatek jeslí a školek, čtvrtina pak na málo vhodných míst v regionech. Víc než tři čtvrtiny dotázaných si stěžovaly na to, že při hledání místa narážely na nemožnost sladit práci s rodinou.

V Česku se rozpadá téměř polovina manželství. Děti pak většinou zůstanou s matkami. V průzkumu tvořily ženy 97 procent dotázaných.