Rakušan žádá o projednání senátního návrhu na korespondenční volbu ze zahraničí

Ministr vnitra a vicepremiér Vít Rakušan (STAN) požádal vedení Sněmovny o zařazení senátního návrhu na zavedení korespondenční volby ze zahradničí na jednání pléna. Novinářům v úterý řekl, že je norma životaschopná, není proto nutné, aby ministerstvo předkládalo vlastní návrh. Senátní návrh je podle něj kvalitní. Senát normu schválil v říjnu 2021, poslanci ji dosud na program schůze nezařadili. Podle současných pravidel mohou Češi v zahraničí hlasovat jen na velvyslanectvích, což je časově i finančně nákladné pro krajany, kteří žijí daleko od jejich sídel. Česko je tak podle navrhovatelů změny jednou z posledních pěti zemí EU, které zatím hlasování poštou uzákoněno nemají. Poštu by podle nich k hlasování mohlo využít na 600.000 Čechů, kteří v cizině žijí trvale nebo tam odjeli za prací či studiem. Naposled téma rezonovalo při lednové volbě nové hlavy státu.

Novela vychází z vládního zákona o správě voleb. Počítá s tím, že si volič vyžádá od zastupitelského úřadu identifikační lístek, předvyplněnou doručovací obálku a hlasovací obálku. Hlasovací lístek s preferovaným volebním uskupením by si vytiskl na webových stánkách ministerstva vnitra, případně označil preferenčními hlasy, poté by jej vložil do hlasovací obálky a tu pak i s vyplněným identifikačním lístkem do doručovací obálky. Písemnost by pak odeslal nebo osobně doručil zastupitelskému úřadu, který by ji v den voleb předal volební komisi. Lístky by pak byly započítány spolu s ostatními do celkových výsledků voleb. Tvůrci novely náklady odhadli na pět milionů korun. Senát se o zavedení korespondenčního hlasování snaží dlouhodobě, podobně jako některé strany ve Sněmovně.