Senát zřejmě umožní provozovat živnost v Česku i lidem ze zemí EU

Senát zřejmě schválí novelu, podle níž budou moci po vstupu Česka do EU získávat česká živnostenská oprávnění občané dalších členských států unie. Pro české živnostníky se tím zvýší konkurence. Vláda odhaduje náklady spojené s prováděním zákona na 6,5 milionu korun vzhledem k výdajům na úpravy programového vybavení projektu evidence podnikatelů na živnostenských úřadech, včetně vedení živnostenských rejstříků a ústřední evidence podnikatelů.