Silvestr je poslední den v roce, pojmenovaný podle dávného papeže

Silvestr je poslední den v roce, který většina lidí spojuje s bujarou zábavou a holdováním alkoholu. Málokdo si však uvědomuje, že jméno poslednímu prosincovému dni dal vážený velekněz katolické církve, papež Silvestr I., pozdější svatý. Narodil se v Římě a spravoval církev od roku 314. Traduje se, že zemřel 31. prosince 335. Protože definitivní úprava západoevropského kalendáře pochází až ze 16. století, nespojoval se původně se svátkem Silvestra žádný významnější zvyk. Teprve později se zařadil do cyklu lidových oslav. Jeho podoba však nebyla nikdy vyhraněná.

Začátek nového roku byl z počátku března přesunut na 1. ledna už v roce 45 před Kristem, a to reformou kalendáře za Julia Cesara. Juliánský kalendář pak před téměř půltisíciletím "opravila" církev na kalendář gregoriánský nazvaný podle papeže Řehoře XIII.