Skauti do Brna přivezli symbol Vánoc - betlémské světlo

Devadesátičlenná výprava skautů v sobotu večer přivezla z Vídně do Brna betlémské světlo, jeden z novodobých symbolů Vánoc. Týden bude uchováváno ve skautských domácnostech a těsně před Vánocemi ho skauti rozvezou do všech koutů republiky. Světlo, které se štafetovitě šíří do řady domácností, je symbolem lidské solidarity a naděje. Betlémské světlo se začne po celé republice rozvážet 22. prosince. Zájemci jej většinou naleznou v kostelech a na některých radnicích. Jako první však budou moci světlo získat Brňané, a to 19. prosince při dopolední bohoslužbě v biskupské katedrále na Petrově.

Pro betlémské světlo do Vídně přijeli skauti z celé Evropy. Předávání světla v evropských zemích iniciovali v roce 1986 pracovníci rakouského rozhlasu a televize. V Česku se tento novodobý vánoční zvyk šíří od prosince 1989. První světlo přivezli do revolučními událostmi zmítaného Československa čeští exiloví skauti z Rakouska. Plamen betlémského světla každoročně zažehne dítě v jeskyni Narození Páně v Betlémě.