Školáci podle průzkumu nejsou příliš vstřícní vůči HIV pozitivním

Méně než třetina žáků by si koupila čerstvou zeleninu od HIV pozitivního prodejce. O něco více než polovina souhlasí, že by HIV pozitivní děti měly navštěvovat školu společně s HIV negativními. Vyplývá to z průzkumu vedeného Státním zdravotním ústavem. Odpovědi podle autorů průzkumu svědčí o nepříliš vstřícných postojích vůči HIV pozitivním lidem. Dotazníkový průzkum se konal od března do června letošního roku na 57 náhodně vybraných školách v Česku. Zúčastnilo se ho 1627 žáků sedmých až devátých tříd ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Při ověřování znalostí se zjistilo, že více než 90 procent žáků zná alespoň základní informace o této nemoci.