Slavnostní poutní mší vyvrcholily na Velehradě cyrilometodějské slavnosti

Slavnostní mše završila v pondělí tradiční cyrilometodějské slavnosti na Velehradě na Uherskohradišťsku. Nádvoří před bazilikou zaplnilo asi 15 tisíc lidí. Brněnský biskup Vojtěch Cikrle, který byl hlavním kazatelem, vyzdvihnul význam věrozvěstů Cyrila a Metoděje, smysl poutí i důležitost pomoci lidem na jižní Moravě, které postihlo tornádo. Připomenul, že Cyril s Metodějem přijali za své vyslání do země, která jim byla vzdálená geograficky, kulturou i podnebím. Podle něj z darů, postoje, nasazení a příkladu Cyrila a Metoděje dodnes žijeme.

"Každý rok přijíždíme na místo spojené s jejich misí poděkovat. Přijíždíme na Velehrad na pouť. Na pouť, ne na výlet, protože v tom je rozdíl. Pouť nás má přivést k tomu, abychom opustili vyšlapané cesty a objevili něco nového, jako cestovatelé," řekl Cikrle. Ve svém kázání také mimo jiné vyzval k modlitbě a pomoci lidem na jižní Moravě, které zasáhlo ničivé tornádo. Poděkoval také všem, kteří postiženým jakýmkoliv způsobem pomáhají.

Hlavním celebrantem mše byl kardinál Dominik Duka. Ten připomněl, že letošní Dny lidí dobré vůle byly také poctou lidem, kteří bojovali a bojují proti pandemii koronaviru a pomáhali i těm, kteří ztratili střechu nad hlavou. "Děkujeme také těm, kteří přijali nemoc i tyto katastrofy s vnitřním rozhodnutím nerezignovat, věřit i doufat," uvedl Duka.

Biskupové ocenili Royta, Ryšku či Grygara

Kardinál udělil olomouckému arcibiskupovi Janu Graubnerovi zlatou svatovojtěšskou medaili, a to za celkovou obnovu velehradského areálu a veliké úsilí o zachování cyrilometodějské tradice.

Ocenění různým osobnostem udělovali tradičně i zástupci České biskupské konference. Historik umění a prorektor Univerzity Karlovy Jan Royt dostal Řád sv. Cyrila a Metoděje za přínos v oblasti křesťanského umění, děkovné uznání pak ředitel televize Noe Leoš Ryška za velký přínos v oblasti televizní tvorby.

Pamětní medaile udělili biskupové České asociaci sester jako výraz poděkování zdravotnickým pracovníkům za jejich náročnou a obětavou službu, zvláště v současné době, Karlu Kavičkovi za službu pro dobro církve, zejména dlouholetou práci pro obnovu Mariánského sloupu v Praze, či popularizátorovi vědy v oblasti astronomie, astrofyziky a vztahu vědy a víry Jiřímu Grygarovi. Obdržel ji i Božetěch Kostelka, a to za věrnost křesťanským zásadám a celoživotní službu pro dobro církve prostřednictvím organizace Orel. Medaile byla udělena i fotografickému spolku Člověk a Víra.

Nižší účast

Účast poutníků byla v pondělí 5. července mnohem nižší, než bývá obvyklé v jiných letech, kdy na Velehrad zamíří na slavnostní mší 20 až 30 tisíc věřících nejen z Moravy a Čech, ale i ze sousedních zemí. I tak ale dorazily tisíce poutníků.

Návštěvnost slavností byla letos vzhledem k epidemickým opatřením omezena jen v neděli večer na benefičním koncertu Večer lidí dobré vůle. Mohlo tam přijít maximálně 5 tisíc lidí. Lidé během večera poslali formou dárcovských SMS téměř 800 tisíc korun, společně s finančními dary byl výtěžek večera 1,8 milionu korun. Peníze poputují lidem na jižní Moravě, které zasáhlo ničivé tornádo.

Slavnosti letos připomněly také letošní 1100. výročí úmrtí sv. Ludmily, patronky rodin a první české světice, rok sv. Josefa, také 170. výročí narození Antonína Cyrila Stojana a sté výročí jeho jmenování olomouckým arcibiskupem.