Cyrilometodějské slavnosti na Velehradě se konaly po desáté

Foto: ČTK

O víkendu se na jižní Moravě konaly již desáté Dny lidí dobré vůle, největší křesťanský svátek v zemi. Jsou spojeny s připomínkou slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje, jejichž svátek slaví katolická církev od 19. století právě 5. července. Ve Velehradě byl podle tradice Metoděj pohřben a proto sem organizátoři soustřeďují hlavní akce.

Foto: ČTK
Do Velehradu, který čítá 1300 obyvatel, přicestovalo o víkendu na 50.000 návštěvníků. Většina z nich přijela jen na jeden den, ale někteří, zejména mladší, nocovali ve stanech. Hlavní organizátor Josef Kořenek, tajemník projektu Dny lidí dobré vůle řekl:

Josef Kořenek: "Podle našeho názoru zůstává menší část. Ti bydlí po loukách, stany jsem viděl i před bazilikou. Ráno 5. července jsem procházel za bazilikou, poprvé takhle časně ráno, tak jsem byl překvapený, kolik jsem viděl stanů pod lesem i naproti."

Letošní ročník byl desátý, ale k výrazně pozitivním překvapením letos nedošlo. Tvrdí to Jan Kuča, který velehradské slavnosti navštívil už po několikáté:

Kardinál Jozef Tomko,  foto: ČTK
Jan Kuča: "Bylo to dobré, bylo to všechno, co se očekává, bylo to prostě standardní."

Kuča lituje, že hlavní náplní koncertu, který zakončil sobotní program, bylo vybírání peněz a ne precizně sestavený hudební program. Zněla hudba Hradišťanu, hudební klasika, folk i polská křesťanská hudba skupiny NewLifeM.

V neděli se pak konala mše celebrovaná slovenským kardinálem Jozefem Tomkem. Duchovní vyzval k uchování odkazu slovanských věrozvěstů a k víře, která přináší pokoj v srdcích a pomáhá vyšší důstojnosti. Bohoslužbě přihlíželo asi 30.000 věřících. Oslavy na Velehradě mají dlouhou tradici, bohoslužba tu byla vždy. Ale teprve v posledních deseti letech se nabízí i jiný program.

Foto: ČTK
Josef Kořenek: "My jsme si v roce 2000 říkali, že pokud je to státní svátek, to znamená, že je to vlastně slavnost všech občanů této země, i těch, kteří se nehlásí k církvi, tak bychom měli připravit nějaký prostor, nějaký program, který by oslovil i je, i ty, kteří nepřicházejí na bohoslužbu."

Jan Kuča, připomíná, že slavnosti jsou i přesto silně katolické:

Jan Kuča: "Je to zaměřeno výrazně katolicky, ale zvláště na této poutě je vždycky výrazně cítit sepjetí východní a západní církve."

Foto: ČTK
Slouží se zde i mše ve východní tradici. Součástí oslav bylo letos například i ruční přepisování bible, setkání vozíčkářů a pouť - v křesťanském i světském smyslu.

Jan Kuča: "Už několik dní předtím vyrazili poutníci z Hostýna, dorazili pěšky, samozřejmě pěšky přišla i spousta lidí z blízkého i vzdálenějšího okolí, ten prvek pěší pouti tady je. A je zde i to, co patří ke všem poutím, to znamená pouťové atrakce se stánky a kolotoči. Ty jsou v zadní části areálu."

Charitativní koncert pod širým nebem vynesl více než 1 milion 300 tisíc Kč. Jde o přibližně stejnou částku jako loni. Peníze budou rozděleny mezi tři neziskové organizace a oběti letošních povodní.