Soud rehabilitoval významného představitele skautského hnutí

Pražský Městský soud rehabilitoval významného představitele skautského hnutí Velena Fanderlika a jeho ženu. Manželé po únoru 1948 emigrovali na Západ. Stát jim kvůli tomu v 50. letech zabral majetek. V 80. letech Fanderlikovi zemřeli v cizině. Návrh na rehabilitaci podal jejich synovec. Uvedl, že ho motivovalo zejména dosažení morálního zadostiučinění pro jeho příbuzné. "Velen Fanderlik a Stanislava Fanderliková jsou účastni soudní rehabilitace pro nezákonné zbavení majetku," konstatovala předsedkyně senátu pražského městského soudu Veronika Cukerová. "Jedná se o napravení křivdy, ke které došlo československým státem ovládaným totalitním režimem jedné strany," dodala. Majetek Fanderlikových připadl státu v roce 1953 na základě rozhodnutí Lidového soudu trestního v Praze. Stát jim ho zabral navzdory tomu, že manželé nebyli v souvislosti s opuštěním republiky odsouzeni a jejich trestní řízení zůstalo po vydání zatykače jen v přípravné fázi.

Fanderlik se narodil v roce 1907, za první republiky byl advokátem a za okupace se zapojil do justiční služby československé exilové armády v Londýně. Hronův právní zástupce Lubomír Müller dále uved, že po válce byl Fanderlik v hodnosti majora československé armády členem týmu vojenských prokurátorů v norimberském procesu a vyslýchal Joachima Ribbentropa nebo Hermanna Göringa. V roce 1946 byl zvolen starostou Junáka. Po komunistickém převratu v roce 1948 Fanderlik pochopil, že mu hrozí nebezpečí. S manželkou v říjnu emigroval do Kanady, kde až do své smrti vykonával funkci starosty československého exilového skautingu. V politických procesech se skauty v 50. letech byl označován za duchovního vůdce protistátních skautských aktivit.