V exilovém nakladatelství Index vyšla před padesáti lety první kniha

Před padesáti lety vyšla první kniha v exilovém nakladatelství Index. Byla to saritická próza Jelení Brod.

O nakladatelství Index toho moc na internetu neobjevíte. Jak uvedl Eduard Burget z Ústavu české literatury, vydalo na 200 titulů.

"Historie nakladatelství Index je velice dlouhá a začíná v okamžiku, kdy Bedřich Utitz a Adolf Müller odcházejí po roce 1968 z Československa a rozhodují se, jakým způsobem mohou v těch exilových podmínkách šířit českou a slovenskou literaturu.

Motivace k založení nakladatelství Idex byla dvojí. Jednak šlo o to představovat díla českých a slovenských autorů už tehdejším exulantům a druhá motivace spočívala v tom, že chtěli pomoci autorům, kteří v Československu zůstali, ale vzhledem k nastupující normalizaci se ocitli v izolaci nebo na černé listině. Neměli možnost v Československu svobodně publikovat a snažili se různými kanály dostávat své rukopisy z Československa ven, aby mohly být vydány a dostaly se ke čtenářům. Situace byla velice složitá, protože na Západě exulanti jako byl Adolf Müller a Bedřich Utitz, museli mít k dispozici nejen rukopisy, ale i dostatek finančních prostředků, protože výroba, vydání a distribuce knihy stojí dost peněz."

Bedřich Utitz | Foto: Radio Prague International

Kdo byly Adolf Müller a Bedřich Utitz?

"Oba pánové byli před svým odchodem tzv. ve strukturách. Byli to lidé, kteří se nějakým způsobem podíleli na budování tehdejšího komunistického režimu v Československu. Oba dva nějakým způsobem spolupracovali i s tehdejší rozvědkou. Jejich minulost nebyla v některých ohledech bezchybná.

Na druhou stranu to byli lidé, kteří podporovali obrodný proces v Československu v roce 1968 a s myšlenkou následné normalizace poměrů se už neztotožňovali. Proto také Československo opustili. Mimochodem jejich minulost byla do určité míry předmětem rozepří právě v té exilové komunitě po roce 1968, protože ne všichni exulanti, kteří věděli a znali minulost těchto pánů, byli ochotni s nimi spolupracovat."

Jaká byla první kniha, kterou vydali?

"První kniha vydaná v nakladatelství Index byla satirická próza Jiřího Hochmana. Jmenovala se Jelení brod a vyšla v listopadu 1971, takže je to nyní přesně 50 let. Zajímavé bylo, že spisovatel Jiří Hochman v té době ještě žil v Československu. Byl objektem vyšetřování Státní bezpečnosti a vydat knihu pod vlastním jménem v exilu, bylo docela riskantní."

Kolik knih vydalo nakladatelství za dobu své existence?

Eduard Burget | Foto: Zdeňka Kuchyňová,  Radio Prague International

"Přesný počet neznám, ale každopádně nakladatelství Index se snažilo i po roce 1989 nějakým způsobem pokračovat ve své činnosti vydavatelské, propojit svoji dosavadní činnost s nějakým stávajícím nakladatelstvím fungujícím v Československu. Ovšem v těch nových transformačních podmínkách se už nepodařilo v této činnosti pokračovat."

Které jsou nejznámnější knihy, které vyšly v nakladatelství?

"Těch knih je celá řada. Kromě zmíněného Jiřího Hochmana a jeho prózy Jelení brod, je to od téhož autora taková satirická próza Kronika místodržení v Čechách, kterou Hochman psal už v době Pražského jara. Index se ale neomezoval jen na knihy českých autorů, snažil se poskytovat čtenářům i knihy překladové. Jedna z prvních, která v Indexu vyšla byl esej známého sovětského disidenta Amalrika Přežije Sovětských svaz rok 1984?"

Jak se dostávaly knihy k českým čtenářům?

"K českým čtenářům v exilu nejčastěji poštou. Druhá věc byla, jak se dostávaly do Československa. K tomu existovaly různé kanály, které zprostředkovávali nejrůznější kurýři, kteří se snažili nějakým způsobem, většinou velice složitým a dobrodružným, tyto exilové knihy, časopisy a noviny dostat do Československa a šířit je mezi obyvateli."