V Praze brzy začne mezinárodní konference o exilu

Miroslav Krupička

Ve dnech 16. a 17. září proběhne v Praze na Karlově univerzitě konference o exilu. Pořádá ji Mezinárodní koordinační výbor zahraničních Čechů, který v minulých letech organizoval pražské Týdny zahraničních Čechů. Tajemníkem výboru je ředitel Radia Praha Miroslav Krupička a Milena Štráfeldová ho požádala o podrobnější informace:

"Ta konference bude o emigraci z roku 1948 a především 1968, protože k té patří nejvíc lidí, kteří jsou ještě v aktivním věku. Sjedou se v poměrně velkých počtech, zejména z těch nejbližších států, kde jich žije nejvíc. Z Německa, Rakouska, Švýcarska, méně už z Británie a některých dalších zemí, jako jsou třeba Spojené státy, Kanada nebo Austrálie. Takže se chceme v širších historických souvislostech podívat na okolnosti, které vedly k těm velkým exilovým vlnám. Proto jsme na konferenci přizvali i několik historiků, aby nám toto období objasnili v co nejširších souvislostech. Budeme zkoumat jak domácí politiku, tak počty lidí, kteří odešli do zahraničí, i situace, s jakými se setkávali v zahraničí, když se usazovali. Také pomoc, které se jim dostalo jak od vlád, tak od nevládních organizací nebo dokonce jednotlivců. Prostě chceme zmapovat co nejvíce exilové vlny 1948 a 1968, protože je rok osmiček, a byl by hřích si to nepřipomenout."

Mluvíte o historicích a dalších odbornících. Vystoupí tam ale i samotní emigranti a exulanti se svou zkušeností?

"Přesně tak. Chceme jít jaksi od teorie k praxi, takže celý jeden den dáme prostor lidem, kteří žijí v zahraničí, kteří exil sami na vlastní kůži zažívali a republiku opouštěli často za velice napjatých podmínek. Nedávno mne oslovil člověk, který by rád tady v Praze zbudoval jakési exilové muzeum. Inspiroval se muzeem, které je dnes blízko Chequepoint Charlie na hranici Západního a Východního Berlína. Podobné muzeum tam funguje a jsou v něm artefakty související s útěky lidí z Východního Berlína na Západ. Tam jsou různá rogala a kladkostroje...Čili budou to skutečně konkrétní příběhy lidí."

Máte už představu, kolik účastníků na konferenci přijede?

"V současné chvíli máme zaregistrováno zhruba sto šedesát účastníků, asi ještě někdo přibude, čili asi necelé dvě stovky lidí z osmnácti zemí celého světa."

Konference o exilu v podstatě navazuje na předchozí Týdny zahraničních Čechů, a tam byly vždy součástí i kulturní programy. Bude něco podobného i tentokrát, při konferenci?

"Ano, chceme na to navázat. Jednak plánujeme projekce tří filmů, které se nějakým způsobem vztahují k exilu. Budeme tam mít i společenské setkání, jehož součástí bude vystoupení folklorního krajanského souboru. To je už předzvěst navazujícího krajanského folklorního festivalu, který se v Praze koná od 18. září. Plánujeme prohlídku Muzea Kampa, kterou nám nabídla paní Meda Mládková, a exkurzi do Ústavu pro studium totalitních režimů. To je akce, kterou si několik účastníků přímo vyžádalo. Ono to velice úzce souvisí s tématem exilu, protože na mnohé emigranty a exulanty vedla StB svazky. A tam bude možnost o těchto věcech mluvit."