Soudci: Politici chtějí mít vliv na justici, proto nechtějí změny

Podle prezidenta Soudcovské unie Tomáše Lichovníka nechtějí politici provést systémové změny v soudnictví, protože chtějí mít silný vliv na justici. Lichovník na diskusi pořádané Českou advokátní komorou řekl, že Česko zůstává v Evropě "ostrůvkem", který stále nemá odpovídající soudní samosprávu. Představitelům soudní moci dlouhodobě vadí, že o fungování justice rozhoduje moc výkonná. "Výhradně moc výkonná rozhoduje o tom, kdo bude soudit, kde bude soudit a zda se soudce stane funkcionářem... Měla by existovat soudcovská samospráva a kariérní řád. U nás neexistují pravidla žádná, je to na libovůli výkonné moci," uvedl Lichovník. Podle Soudcovské unie by byla soudní samospráva prospěšná pro občany mimo jiné v tom, že by exekutiva nemohla případně vyvíjet tlak například na rozhodování soudce, který chce kariérně postoupit na vyšší stupeň soudu.

Autor: Peter Gabaľ