BIS plísní justici

0:00
/
0:00

Česká justice trpí korupcí, vztahy s podsvětím i špatným vedením. Takové jsou závěry, k nímž došla Bezpečnostní informační služba (BIS) ve své výroční zprávě za rok 2010. Vzhledem k zákonem vymezenému postavení soudců a státních zástupců však tato činnost zůstala nepotrestána, píše se ve zprávě. Co myslíte, nechali si to soudci a další zástupci justice líbit?

Jan Šubert,  foto: ČT24
Civilní kontrarozvědka v roce 2010 zaznamenala případy nestandardního jednání některých soudců a státních zástupců, které podle ní ohrozily soudní řízení. Její mluvčí Jan Šubert upřesnil, že v některých případech měly aktivity soudců a žalobců kriminální rysy:

"Šlo o úniky informací z databází soudů a státních zastupitelství. Ve hře byla i korupce a manipulace soudním řízením. Jistým problémem byla i bezpečnostní spolehlivost některých soudců a státních zástupců ve smyslu kontaktů do kriminálního prostředí, a různé klientelistické vazby."

Soudcovskou unii nově zveřejněná výroční zpráva BIS za loňský rok výrazně pobouřila. Podle prezidenta soudcovské unie Tomáše Lichovníka měla zpráva ukázat na konkrétní viníky:

Tomáš Lichovník,  foto: ČT24
"Já považuji za samozřejmost, že pokud BIS něco zjistí, pak se postará o to, aby to bylo řádně vyšetřeno, případně i potrestáno. Tato zpráva je ale určená veřejnosti a nemůže u veřejnosti vyvolat žádný jiný dojem, než že celá justice je zkorumpovaná, a to samozřejmě není pravda. Jsou tady tisíce soudců a státních zástupců, a jestli se objevily jednotlivé případy, pak to nemůže být podáváno tak, jak je to podáno v této zprávě."

Podle BIS je ukázkovým příkladem klientelismu a korupce propojení některých pedagogů plzeňské právnické fakulty s představiteli policie, advokacie a státní správy. Civilní kontrarozvědka se podle Jana Šuberta pozastavuje nad tím, jak tato kauza víceméně vyšuměla:

"Těch příčin je několik. I po odchodu starého vedení docházelo na fakultě k ovlivňování kontrol, ke ztrátám nebo pozměňování údajů v počítačových databázích. Bývalé vedení fakulty si také udrželo velmi dobrý kontakt jak do jejího prostředí, tak do nejvyšších orgánů veřejné správy, včetně ministerstva školství."

Sídlo BIS
Tomáš Lichovník je přesvědčen, že výroční zpráva Bezpečnostní informační služby měla být konkrétnější:

"Nechci zpochybňovat, že mezi soudci či státními zástupci se určitě najdou takoví, kteří porušují zákon. Pak je ale potřeba, aby s těmi konkrétními soudci a státními zástupci byla tato věc řešena, aby byli postaveni před soud. Ta zpráva tak, jak je formulována, je naprosto nekonkrétní. Řekl bych, že má úroveň tak bulvárního plátku."

Ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil odmítl reagovat na závěry výroční zprávy civilní kontrarozvědky za loňský rok. Jeho náměstek Filip Melzer připustil, že v určitých ohledech zpráva BIS nepřichází s ničím novým:

"Do jisté míry i potvrzuje, že problémy, které my jsme viděli, reálně existují, a že kroky, které my činíme, nečiníme proto, že bychom si chtěli uzurpovat nějaké mocenské oprávnění nad justicí, nebo něco takového. Je to prostě reakce a řešení konkrétních problémů."

Ministerstvo spravedlnosti konstatovalo, že obdobné závěry se ve zprávách Bezpečnostní informační služby objevují pravidelně a, jak řekl Filip Melzer, resort se snaží korupci bránit protiopatřeními:

"Ta opatření nejsou všemocná, je možné na nich pracovat, je možné je vylepšovat, a to je to, co my děláme. Samozřejmě i dříve tady docházelo k tomu, že se vytvářely mechanismy, aby se prostor pro případnou možnou korupci na soudech nebo v jiných justičních orgánech zmenšoval. A my v tomto trendu pokračujeme."

Omezit korupci a propojenost s podsvětím má podle ministerstva spravedlnosti například novela zákona o znalcích a tlumočnících. "Nyní se také vypracovávají zcela nová pravidla pro výběr soudců a pro přidělování věcí na soudy, aby tam nemohlo dojít k nějaké manipulaci," uvedl náměstek Melzer. Ministerstvo podle něj zároveň poprvé zavedlo otevřená výběrová řízení na pozice soudních funkcionářů.

Podle nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana je zpráva BIS příliš obecná a nekonkrétní. "Je to v rovině konstatace 'ono se krade', aniž by se říkalo, kdo a kde krade,"řekl Pavel Zeman.