BIS: Epidemie narušila plány ruských špionů a nahrála konspiracím a dezinformacím

Protiepidemická opatření narušila plány ruské diplomacie a tajných služeb v Česku. Aktivity Číny neomezila. Informuje o tom Bezpečnostní informační služba ve výroční zprávě za rok 2020. Mezi hlavní témata loňského roku podle civilní kontrarozvědky patřily kromě vlivu Číny a Ruska dezinformace, Dukovany, extremismus a kybernetické útoky.

Čínu považuje BIS za „rostoucí komplexní zpravodajskou hrozbu“. Podle kontrarozvědky se těžko rozlišuje, kdo je a není zpravodajský důstojník. Spolupracovat s tamními zpravodajskými složkami je totiž pro čínské občany a instituce ze zákona povinné.

Národní centrum kybernetické bezpečnosti | Foto: Česká televize,  ČT24

Loni se podle zprávy čínské tajné služby v České republice nejvíce soustředily na činnost v oblastech politické a vědeckotechnické rozvědky. V oblasti politické se agentům Pekingu daří velmi dobře udržovat vztahy s osobami, které se pohybují na politické scéně nebo ji alespoň ovlivňují. „Číňané v Česku hledali způsob, jak ovlivňovat veřejné mínění, šířit čínskou propagandu a budovat pozitivní obraz Číny,“ uvádí se ve zprávě BIS.

Za nejrizikovější z hlediska možných ekonomických škod označili zpravodajci čínskou aktivitu v českém akademickém prostředí. „Z pohledu možných ekonomických škod a ztráty know-how jsou nicméně nejrizikovější čínské zpravodajské zájmy a aktivity v rámci českých akademických institucí, vůči kterým čínské zpravodajské služby intenzivně budují nejen informační, ale také vlivové přístupy,“ píše se ve zprávě.

Co se týče ruské diplomacie i zpravodajských služeb, anticovidová opatření podle zpravodajců narušila jejich akční plány. „S omezeními pohybu přišly nutně i ztráty příležitostí ke zpravodajským kontaktům v tradičních oblastech zájmu, kterými jsou politika, akademická sféra či obchod,” uvádí zpráva. O to více se ale podle kontrarozvědky zvýšil ruský zájem o „protisystémové entity”, které prezentují narativ, že Rusko je spása.

Ladislav Šticha | Foto: ČT24

Po desetiletích útlumu lze podle BIS v Evropě sledovat v posledních letech opětovný nárůst aktivit íránských speciálních služeb. V Česku íránské špiony zajímají hlavně informace z akademického prostředí, které by jim mohly pomoct ve vývoji vojenských technologií.

„Írán projevoval snahu získávat využitelné poznatky z českých vědeckých pracovišť a technických univerzit, které by mu pomáhaly do budoucna v šíření zbraní hromadného ničení,“ uvedl mluvčí služby Ladislav Šticha.

Konspirace a dezinformace

Samostatnou kapitolu věnovala BIS dopadům pandemie covidu-19 na bezpečnost. Sledovala mimo jiné dopad lživých zpráv o koronaviru a protiepidemických opatřeních. Ze zprávy vyplývá, že loni uvěřilo konspiracím a dezinformacím více lidí než v minulosti. Včetně, těch, kteří jindy manipulativním zprávám nepodléhají.

Ilustrační foto: Charles Deluvio,  Unsplash,  CC0 1.0 DEED

Anticovid hnutí spojovaly podle BIS negativní reakce vůči protiepidemickým opatřením, jeho členové ale zpochybňovali i závažnost onemocnění covid-19 jako takového.

„Došlo k situaci, kdy se propojili na jedné straně nespokojení občané a na druhé představitelé české dezinformační scény, kteří se podíleli na organizování některých akcí. A konspirace a dezinformace v loňském roce zasáhly mnohem širší vrstvu obyvatelstva než obvykle,“ popsal mluvčí služby Ladislav Šticha.

Zpráva ale také konstatuje, že se široká veřejnost se se anticovid hnutím nenechala strhnout. A to i díky tomu, že anticovid hnutí bylo roztříštěné a nemělo vůdčího aktéra.

Hrozba terorismu

Co se týká terorismu, pandemie koronaviru teroristickou hrozbu podle BIS neovlivnila. Tajná služba nemá informace o žádné aktuální hrozbě. BIS podle zprávy sledovala několika lidí s vazbou na teroristy, ti ale pouze projížděli Českem a ani v jednom případě podle zpravodajců u nás neplánovali provést teroristický útok.

Foto: Filip Jandourek,  Český rozhlas

Závažnější riziko podle BIS nepředstavovala ani domácí extremistická scéna.

„Pandemie nemoci covid-19 míru ohrožení ČR terorismem výrazně neovlivnila, ačkoliv u některých osob přispěla k prohloubení rizikových faktorů, jako jsou finanční tíseň a psychické problémy. Zároveň však krátkodobě znesnadnila logistiku globálních teroristických organizací, pohyb jejich členů a možnosti spáchat v ČR teroristický útok,“ píše se ve zprávě.