Špidla se chce v roce 2005 soustředit na problém stárnutí Evropy

Stárnutí Evropy a problémy s tím spojené považuje český komisař Vladimír Špidla za stěžejní výzvu svého pětiletého mandátu. Chce na ni odpovědět komplexním způsobem, zanechat po sobě koncepci přístupu k tomuto jevu, který se během příštích desetiletí stane nejen sociálním, ale stěžejním ekonomickým a politickým faktorem. Špidla, který má v EK na starosti sociální politiku, hodlá v roce 2005 předložit členským státům a veřejnosti tzv. zelenou knihu, jež shrne problémy spojené se stárnutím a naznačí možná řešení. Z debaty o nich by se měla zrodit "bílá kniha", která už zahrne návrhy politik, konkrétních postupů. Na jejím základě si pak Špidla představuje cílené kroky - legislativní či koordinační. "Výsledkem má být souhrnná představa o reakci EU na demografické stárnutí. Bude se týkat nejen trhu práce a důchodových systémů, ale také zdravotní a sociální péče, urbanismu, veřejné dopravy, bytové politiky, organizace obchodu a služeb," vyložil ČTK Špidla. Jako příklad uvedl tendenci budovat hypermarkety na okrajích měst, zatímco v centrech obchody mizí. "Staří lidé, kteří tam žijí, obvykle nemají možnost použít auto, aby jeli deset kilometrů koupit si máslo. Znamená to, že budeme muset dopravit jídlo k lidem, kteří ztrácejí mobilitu. To je jedna o oněch velkých výzev." Podle prognóz EU bude v roce 2050 každému třetímu člověku v unii přes 60 let a každému dvanáctému přes 80 let. ČR se vzhledem k mimořádně nízké porodnosti do té doby dostane do skupiny čtyř zemí, ve kterých budou lidé starší 60 let tvořit více než 40 procent obyvatelstva (spolu s Řeckem, Itálií a Španělskem). Vedle péče o staré lidi je podle Špidly správné usilovat o zvyšování věku odchodu do důchodu. Nesouhlasí s tím, aby důchodové systémy řešily problémy nezaměstnanosti, a předčasný odchod do důchodu považuje za anachronismus. Pokud mají systémy předčasných důchodů pokračovat, pak by měly být penze odstupňovány podle počtu odpracovaných let. EU podle něj bude působit tak, aby se starším lidem umožnilo pracovat.