Státy se dohodly na kompromisu při používání methylbromidu

Kompromisem, na jehož základě budou státy v příštím roce používat látku methylbromid na postřik jahod, rajčat a dalších plodin, skončila v pátek pozdě večer konference Montrealského protokolu o ochraně ozonové vrstvy v Praze. Účastníci se až domluvili, že jejich země ustoupí ze svých požadavků a budou v roce 2005 používat méně látky, než chtěly. Methylbromid poškozuje ozonovou vrstvu země šedesátkrát rychleji než zakázané freony.

Viceprezident Vídeňské úmluvy o ochraně ozonové vrstvy pro Východní Evropu a ředitel odboru strategií českého ministerstva životního prostředí Jiří Hlaváček ČTK řekl, že Evropská unie bude moci příští rok použít skoro 4400 tun látky místo požadovaných více než 5000 tun. USA žádaly skoro 10.000 tun, ale nakonec to bude o necelé 2000 méně. "Je to velmi přesně určené, na co to je - pro které firmy a na jaké účely," vysvětlil Hlaváček. Zároveň řekl, že čeští zástupci na konferenci navrhli tak zvanou Pražskou deklaraci, tedy dobrovolnou výzvu státům, aby zajistily účinnou spolupráci všech mezinárodních smluv, jež se týkají životního prostředí a chemických látek. K deklaraci se už připojilo 60 zemí. Od roku 1986, kdy začal svět omezovat spotřebu freonů, poklesla produkce látek poškozujících ozonovou vrstvu z 1,2 milionu tun na 146.000 tun.