Ozonová vrstva Země se zotavuje

Ministr životního prostředí Libor Ambrozek (Foto: ČTK)

Budoucnost světové úmluvy o ochraně ozonové vrstvy Země je námětem celosvětové konference, která už od minulého pátku probíhá v Praze. Politici například zvažují, zda povolí některým rozvinutým státům používat v zemědělství methylbromid, který ničí ozonovou vrstvu rychleji než známější freony. Na čtvrtečním zahájení nejdůležitější části této konference byl i Josef Kubeczka.

Náměstek gen. tajemníka OSN a výkonný ředitel pro životní prostředí (UNEP) Klaus Töpfer (vlevo) hovoří se Stanislavem Grossem (Foto: ČTK)
Jde o ministerskou část celosvětové konference o ozonové vrstvě signatářských zemí Montrealského protokolu, v němž se v roce 1987 státy dohodly, že omezí emise chemických látek poškozujících ozonovou vrstvu planety, bez níž by na Zemi nebyla možná většina života. Konference se účastní přes 700 delegátů 189 smluvních stran, několik desítek ministrů životního prostředí, náměstek generálního tajemníka OSN a výkonný ředitel pro životního prostředí Klaus Töpfer a předseda české vlády Stanislav Gross. Zasedání zahájil náš ministr životního prostředí Libor Ambrozek, který mi před vstupem do kongresového sálu řekl, o čem se bude jednat.

"Jedním z hlavních témat vrcholné části zasedání bude otázka výjimek na použití methylbromidů. Přípravný výbor zatím našel shodu o snížení těch výjimek asi o 20 procent, ale samozřejmě Spojené státy stále kladou tuhý odpor a tady mají nadstandardně velkou delegaci, ve které jsou zastoupeni dokonce kongresmani, aby hlídali zájmy floridských a kalifornských farmářů. Dá se tedy očekávat, že souboj Evropské unie se Spojenými státy a dalšími zeměmi bude velmi napínavý. Doufám, že mému nástupci, prezidentovi 16. zasedání se podaří dotáhnout pražskou akci do zdárného konce."

 Ministr životního prostředí Libor Ambrozek (Foto: ČTK)
A jak je na tom Česká republika s ochranou ozonové vrstvy?

"Česká republika je v tomto ohledu skutečně vzorným státem, protože jsme v podstatě vyřadili, stejně jako všechny vyspělé země, z výroby a postupně i z provozu všechna zařízení s tvrdými freony. U nás už skončila výroba jak tvrdých freonů, tak i methylbromidů a během devadesátých let naše podniky, jak výrobní - chladírenství, které dokáží vyrábět nová zařízení bez látek, které poškozují ozonovou vrstvu, tak i naši spotřebitelé, živnostníci se v podstatě vybavili těmito přístroji. Česká republika tedy patří mezi státy, které ty závazky plní skutečně nejlépe."

Montrealská úmluva v současnosti reguluje výrobu a distribuci přibližně stovky látek poškozujících ozonovou vrstvu Země, mimo jiné právě methylbromidu používaného v zemědělství. V Praze by nyní politici měli rozhodnout, zda a v jakém rozsahu udělí některým rozvinutým zemím výjimky z omezení platných od roku 2006. Co se však stavu ozonové vrstvy týče, je ministr Ambrozek mírným optimistou.

"V pátek minulý týden se tady ještě před tímto zasedáním konalo velké vědecké sympozium za účasti nositele Nobelovy ceny, profesora Maria Josého Moliny, který tuto cenu dostal právě za odkrytí problémů ozonové vrstvy. Podle některých vědců už dochází k určitému obnovování ozonové vrstvy. Podle jiných se proces jejího poškozování zastavil a tím, jak budou klesat koncentrace látek, které znečišťují ozonovou vrstvu, existuje předpoklad, že v nejbližších letech by se měla obnovovat i ozonová vrstva celkově."