Těžaře opět láká české zlato

Těžaře opět láká české zlato a ekologové se bojí, že zlatokopové "zaútočí" na velká naleziště. Ministerstvo životního prostředí totiž povolilo firmě Altenberg průzkum nalezišť zlata ve Zlatých Horách na severní Moravě. Měly by tu být asi tři tuny drahého kovu. Tisk spekuloval o původu firmy Altenberg, o tom, zda za ní nestojí některá z nadnárodních těžařských společností, které měly zájem o naleziště v Mokrsku i Kašperkých Horách. To však popírá zástupce starosty Zlatých Hor Lumír Vrkoslav.

Těžaře opět láká české zlato a ekologové se bojí, že zlatokopové "zaútočí" na velká naleziště. Ministerstvo životního prostředí totiž povolilo firmě Altenberg průzkum nalezišť zlata ve Zlatých Horách na severní Moravě. Měly by tu být asi tři tuny drahého kovu. Tisk spekuloval o původu firmy Altenberg, o tom, zda za ní nestojí některá z nadnárodních těžařských společností, které měly zájem o naleziště v Mokrsku i Kašperkých Horách. To však popírá zástupce starosty Zlatých Hor Lumír Vrkoslav.

"Jsou to inženýři, kteří tady pracovali ještě na Rudných dolech. To ložisko bylo zastavením těžby úplně odepsané z bilančních zásob, tudíž oni jsou ve stádiu začátečního vyhledávacího průzkumu, jako by se o tom ložisku nic nevědělo. Jestli ta těžba bude nebo ne, to vůbec není rozhodnuto, je to teprve stadium vyhledávacího průzkumu."

Snaha firmy znervózňuje hlavně odpůrce těžby ve středních Čechách, kde se například v okolí Mokrska na Příbramsku nachází 80 až 120 tun zlata. Domnívají se, že pokud bude povolen průzkum a umožněna těžba zlata ve Zlatých Horách, těžaři by se mohli opět začít ucházet o výrazně bohatší lokality. Tuto domněnku ekologů potvrdil i exministr životního prostředí Miloš Kužvart. Průzkumy nalezišť zlata už totiž před několika lety probíhaly, například u Kašperských Hor to byla společnost TVX Bohemia důlní. Její záměr však vyvolal obrovský odpor místních. Těžit se totiž mělo v jedné z nejhezčích a nejcennějších lokalit Šumavy. Krátce před vypršením platnosti licence ministr životního prostředí Kužvart těžařům kvůli porušování zákonů povolení k průzkumu odebral.

Naopak radnice ve Zlatých Horách je těžbě zlata nakloněna, jak potvrdil místostarosta Vrkoslav.

"Celé město to podporuje."

Co říkáte obavám ekologů z těžby zlata?

"Jsou nekompetentní, jsou to spekulace, neodborně vyjádřené. Tam jsou přístupová důlní díla z bývalé činnosti Rudných dolů o profilech, kde mohou jezdit nákladní tatry. Ten vstup, který by použili, je ještě dosud otevřený. A oni by se dostali až pod to ložisko, které nebylo dotěženo. Teprve tam by dělali nějaké ražby a v šachtě je tolik prázdných prostorů, že by žádná hlušina a nic ven nešlo."

S těmito argumenty nesouhlasí předseda Svazu ochránců přírody Pavel Pešout.

"Jsem předsvědčen o tom, že ve stávající době není možné vědět, jakým způsobem bude probíhat technologie těžby, pokud jsou před průzkumem, jako, že jsou."

Jak dodal, Český svaz ochránců přírody obecně s těžbou zlata nesouhlasí.

"Vzhledem k hustotě osídlení, jsou ta rizika těžby značná, prostě sem ta těžba nepatří a z tohoto důvodu nesouhlasíme ani s dalšími aktivitami, které s tou činností souvisejí, ani s průzkumem."

Krok ministerstva povolit průzkum ložisek zlata naopak přivítal objevitel zlata v okolí Mokrska geolog Petr Morávek. Jak řekl v českém tisku, konečně se něco mění. Podle jeho slov jsme jediná země na světě, kde vláda vydala prohlášení, že stát nemá zájem o těžbu zlata. Jeho cena přitom v posledních letech výrazně stoupla. Před šesti lety stála troyská unce 160, nyní 400 dolarů.