Stromem roku je šestikmenná lípa

Strom roku 2004, foto: www.stromzivota.cz

V rubrice O čem se mluví hovoříme především o závažných tématech a kauzách. Naše dnešní téma se tomuto pravidlu poněkud vymyká. Přesto to neznamená, že jde o téma méně důležité. Možná právě naopak. Už potřetí se letos koná soutěž Strom roku, která nabývá na stále větší popularitě a je možná jedním z docela pěkných příkladů rodící se občanské společnosti. Více Jaromír Marek.

Myšlenka pořádat anketu o strom roku vznikla v roce 2000. Pořádání ankety navazovalo jednak na prvorepublikové aktivity okrašlovacích spolků, jednak na aktuální aktivity regionálního sdružení Českého svazu ochránců přírody v Brně, které se aktivně zabývalo ochranou zeleně ve městě Brně. Vznikla jako protiváha zbytečnému kácení stromů a jejím smyslem bylo a je vzbudit zájem lidí o životní prostředí. V prvním ročníku v roce 2000 zvítězil nejstarší strom města Brně, Bystrcká lípa, oblíbenec štamgastů tamní restaurace a lokálních patriotů. Z lokální ankety se postupem času stala celorepubliková akce. Více Miroslav Bohdálek z nadace Partnerství.

"Šíře nominovaných stromů je široká. Nejčastěji jsou to listnaté stromy, lípy. Objevují se ale i jehličnaté stromy a občas se vyskytnou zvláštní stromy jako jeřáb břek a jeřáb oskoruše, to jsou letošní a loňští finalisté. Soutěž je dvoukolová, lidé nominují stromy do prvního kola. Loni v něm bylo 140 stromů, letos 90. Odborná porota vybere 12 finalistů, kteří soutěží o hlasy veřejnosti."

Jak a podle jakých kriterií se stromy hodnotí?

"Nám nejde o to, vybrat nejkrásnější strom. Jde především o vztah, který navrhovatel ke svému stromu má. Mnohdy jsou to zajímavé příběhy, spojené se stromy. V živé paměti mám příběh dvou jírovců v Dolních Kněžekladech. Nominovali je manželé Šimonovi a poslali nám i svoji svatební fotografii z roku 1947 pořízenou před těmi stromy a na stejném místě se nechali vyfotografovat i dnes."

Svůj oblíbený strom může do ankety přihlásit kdokoli. Nejčastěji jsou navrhovateli starostové obcí a školáci. Do letošní soutěže se zapojilo 16.500 lidí

"Navrhl jsem jeřáb břek, který stojí u obce Tvarožná, poblíž návrší Santon, které je spojeno z Bitvou tří císařů z roku 1805. Vypráví se, že se zde loučili farníci s Václavem Kosmákem, moravským buditelem. Ten zde vybudoval novogotický kostel a potom odešel do německé obce Přímětice na Znojemsku."

Jaký má podle vás tato anketa smysl?

"Ochrana životního prostředí je důležitá pro samosprávu. Anketa může být impulsem pro novou činnost, třeba i výsadbu nových stromů v obcích i městech."

říká starosta Tvarožné František Kopecký.

Mezi propagátory akce patří i ministr životního prostředí Libor Abrozek, který se vyhlašování výsledků soutěže pravidelně účastní.

"Myslím, že je to velmi důležitá aktivita. Je obtížné přitáhnou lidi k péči o životní prostředí, toto je ten způsob."

Nadace Partnerství
Často se mluví o tom, jak jsou česká krajina a vztah lidí k zdevastované....je toto způsob, jak vzbudit v lidech zájem?

"To je jeden z nejlepších způsobů. Vztah lidí k stromům, které jsou mnohdy ozdobou krajiny je velmi silný. Byl jsem překvapen, jak si tato anketa získala zájem lidí. Když jsem na Olomoucku jezdil po vesnicích, kandidáti do krajských zastupitelstev sbírali podpisy pro soutěžící stromy. Je to způsob, jak přitáhnout pozornost lidí, kteří by s tou klasickou ekologickou politikou neměli nic společného."

Nejkrásnějším stromem České republiky se v anketě Strom roku 2004 stala šestikmenná lípa, která roste u základní školy v Zámrsku na Ústeckoorlicku. Do soutěže jej přihlásila místní škola. Více její ředitelka Jarmila Jandová.

"Rozhodli jsme se ji nominovat proto, protože k ní máme vřelí vztah. Stojí v zámeckém parku, nedaleko naší školy. Často k ní chodíme, hrajeme si tam, říkáme jí raketa. Zjišťovali jsme, jak taková šestikmenná lípa mohla vzniknout. Víme, že naši předkové vykotlaný strom uřízli a vyrostly pruty a z nich potom šestikmenná lípa. Jsme rádi, že nám ji zde předkové zanechali."

Co na vítězství svého stromu říkají školáci ze Zámrzku Tomáš Paďour a David Skopal?

"Vesnice se proslaví."

"Je to dobře hlavně kvůli těm stromům. Když se seberou peníze, měly by jít na všechny stromy. Všechny stromy jsou pěkné."

S anketou Strom roku je spojena i sbírka na výsadbu nových stromů, zájemci si mohou nové stromy dokonce adoptovat. Od roku 1999 Nadace Partnerství finančně podpořila v Česku výsadbu více než 4500 stromů.