Stropnický navrhne povýšení první ženy do generálské hodnosti

Ministr obrany Martin Stropnický (ANO) navrhne na květen jmenování první ženy do hodnosti generálky české armády. Jméno kandidátky ale neuvedl. "Po čtvrtstoletí existence Armády ČR je načase, aby součástí velení byla i žena," uvedl ministr. Česko podle něj patří se 13 procenty žen v řadách vojska k zemím s velkým zastoupením žen v armádě. Návrh na jmenování do generálské hodnosti musí projednat vláda a musí ho schválit prezident republiky. Hlava státu povyšuje vojáky, policisty a hasiče do generálských hodností dvakrát ročně, a to 8. května u příležitosti Dne vítězství a 28. října na Den vzniku samostatného Československa.