Studie: České děti patří mezi nejvíc ohrožené riziky na internetu

Česká republika patří podle studie Evropské unie spolu s Estonskem, Litvou a Švédskem k zemím, kde jsou děti nejvíce ohroženy rizikovým obsahem internetu. Asi dvě třetiny z nich se již setkaly na internetu s pornografií, šikanou, zneužitím osobních dat nebo některými z dalších faktorů, které studie financovaná Evropskou komisí hodnotila jako rizikové. Nejméně ohroženy jsou naopak děti v Turecku, Portugalsku a Itálii. Výzkumu organizovaného sítí EU Kids Online a koordinovaného Londýnskou školou ekonomie a politických věd se během jara a léta letošního roku účastnilo 23.420 dětí ve věku 9-16 let z 23 zemí EU a Norska a Turecka.

V průměru se s jedním nebo více z online rizik setkalo 39 procent dotazovaných dětí. Nejčastějším potenciálním rizikem, s nímž se setkalo 29 procent dětí, byla internetová komunikace s lidmi, které nikdy předtím neviděly. Většině dětí však podle jejich slov taková internetová setkání nezpůsobila újmu. Naopak nejvíce se dětí dotýkala internetová šikana, se kterou se jich ale setkalo nejméně - přibližně pět procent.