Sudetští Němci proti údajné diskriminaci německé menšiny v ČR

Sudetoněmecké krajanské sdružení v Rakousku (SLÖ) odmítá jakoukoli formu etnicky motivované diskriminace německé menšiny v České republice. V prohlášení, z něhož citovala rakouská agentura APA, také uvedlo, že je proti pokusům o uzavření sporné části německo-českých dějin. SLÖ žádá, aby v místech, kde sudetští Němci v minulosti žili, bylo obnoveno jejich kulturní dědictví a aby se o toto dědictví pečovalo. Přeje si, aby se používala německá místní jména obcí a měst a aby se s německými místními jmény nakládalo stejně jako s českými. Česko by podle komuniké mělo provést dokumentaci kulturního a duchovního odkazu sudetských Němců.

Krajské sdružení znovu nabádá k "otevřenému dialogu mezi sudetskými Němci a Čechy na všech rovinách politického, společenského, duchovního a kulturního života". Obětem poválečného odsunu sudetských Němců je podle něho třeba nahradit škody a poskytnout rehabilitaci. SLÖ tvrdí, že je pro "otevřené zpracování tohoto období".