Temelínská elektrárna podle vědců životní prostředí neohrožuje

Jaderná elektrárna Temelín neohrožuje životní prostředí ani zdraví svých zaměstnanců. Shodli se na tom odborníci, kteří se v Českých Budějovicích účastní konference o Temelíně. Podle radioekologa Eduarda Hanslíka z Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka elektrárna splňuje výpočty o vypouštěné radioaktivitě, ke kterým odborníci dospěli před patnácti lety. Ústav měří obsah radioaktivních látek v odpadních vodách Temelína a v pitné vodě. Z měření vyplynulo, že vliv elektrárny je velmi malý a přírodní radioaktivita je mnohonásobně větší než dopad Temelína. Zdravotníci zkoumali také to, zda zvýšené dávky ionizujícího záření v okolí elektrárny mohou poškozovat chromozomy. Vyšetřili 120 zaměstnanců elektrárny Temelín, z nichž polovina pracovala v pásmu, kde mohli být záření vystaveni. Studie však nezaznamenala žádné rozdíly oproti druhé půlce zaměstnanců. Tyto a další výzkumné projekty jsou prezentovány na dvoudenní konferenci, která ve čtvrtek začala na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Pořádá ji ministerstvo životního prostředí a zemědělská fakulta Jihočeské univerzity.