Téměř 60 procent Čechů jen omezeně rozumí otázkám zdraví

Téměř šedesát procent Čechů má omezenou zdravotní gramotnost. ČR se tak zařadila na osmé místo mezi devíti zeměmi, kde se průzkum o porozumění otázkám zdraví uskutečnil. Horší bylo jen Bulharsko. Vyplývá to z podrobných výsledků výzkumu, které na tiskové konferenci zveřejnil Zdeněk Kučera ze Státního zdravotního ústavu.

Za zdravotní gramotnost je u pacientů možné označit schopnost orientovat se v systému zdravotnictví, docenit přínos preventivních opatření, pochopit význam svého podílu na léčbě a získávat i využívat potřebné informace. Relativně nejlépe se Češi podle průzkumu, který se uskutečnil v prosinci 2014, orientují v oblasti zdravotní péče. Jsou schopni pochopit smysl medicínských informací a adekvátně využívat možnosti systému. Naopak nejhorší byla úroveň jejich znalostí v oblasti podpory zdraví, tady měla omezenou zdravotní gramotnost 64,3 procenta respondentů. Jedná se o poznání jak rozvíjet a posilovat vlastní zdraví. Zkoumána byla především schopnost získat informace, vyhodnotit jejich důvěryhodnost a nakonec přijmout rozhodnutí.