Tři pětiny Čechů považuje životní úroveň své domácnosti za dobrou

Zhruba tři pětiny obyvatel České republiky hodnotí životní úroveň své domácnosti jako dobrou. Naopak současnou hospodářskou situaci vidí jako špatnou naprostá většina Čechů. Vyplývá to z říjnového průzkumu, jehož výsledky ČTK poskytla společnost STEM. V dlouhodobém vývoji patří zjištěný podíl lidí (61 procent), kteří hodnotí životní úrovně vlastní domácnosti jako dobrou, k nadprůměrným. "Jasná tendence nárůstu životní úrovně od roku 2004 se však zastavila a lidé jsou i v hodnocení své současné životní úrovně obezřetní," uvedl STEM. Zcela odlišně hodnotí Češi hospodářskou situaci v zemi. Za spíše špatnou ji označilo 61 procent respondentů a za velmi špatnou 22 procent dotázaných. Z pohledu různých skupin obyvatelstva jsou v hodnocení své životní úrovně a situace v ČR nápadné rozdíly ve skupinách podle nejvyššího dosaženého vzdělání a mezi různými sociálními skupinami. Například až 86 procent podnikatelů a živnostníků označilo svou situaci za dobrou, stejně tak se ale vyjádřilo jen 27 procent nezaměstnaných. Pozitivněji vidí hodnocení životní úrovně domácnosti a hodnocení stavu ekonomiky i příznivci stran vládní koalice než stoupenci opozičních stran, uvedl STEM.