Umberto Eco převzal cenu Vize 97

Václav Havel

"Jsem rád, že vidím Prahu znovuzrozenou", řekl v Praze světoznámý spisovatel a sémiotik Umberto Eco, který převzal cenu Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97. Jak připomněla manželka českého prezidenta, cena se uděluje myslitelům, kteří přispěli svým dílem k obohacení lidských obzorů:

Umberto Eco poděkoval za cenu od významné umělkyně a velkého člověka - myslitele:

"Cítím dojetí, že jsem potřetí v Praze. Prahu mám rád, vyskytuje se v mých románech. Proč? Když se člověk zamiluje, tak se to těžko vysvětluje," - řekl Umberto Eco, laureát letošní ceny Vize v podobě hole svatého Vojtěcha. Stal se tak druhým nositelem ceny, která je každoročně udělována osobnostem, jež se nekonvenčním způsobem zabývají základními otázkami poznání a existence. Eco, který je v současnosti profesorem sémiotiky na univerzitě v Boloni dostává cenu za přínos sémiotice - teorii znaku a symbolu.

Václav Havel
Uzdravující se prezident Václav Havel v pražském Obecním domě se v projevu vyznal k obdivu k oceněné světoznámé osobnosti:

Umberto Eco má čestný doktorát 25 univerzit a působil i jako literární kritik, estetik a historik. Je autorem více než 50 knih.Téma knihy a textu prostupuje jeho beletristickým dílem. Jeho romány, například zfilmovaný Jméno růže, popisují vznik textu v textu, jeho genezi a vliv jako virtuální skutečnosti na reálný svět.