Unikátní atlas představuje archeologii od pravěku po 20. století

Představit archeologické památky nejen z pohledu historie, ale jako součást dnešní krajiny chce nově vydaný Archeologický atlas Čech. Širokou veřejnost i odborníky zavede do lokalit pomocí moderních technologií, jako jsou QR kódy, mapy se souřadnicemi nebo laserové letecké snímky. Průvodce po 105 archeologických místech na území Čech ukazuje vybrané památky z období pravěku a nově až po 20. století. Unikátní knihu vydal Archeologický ústav Akademie věd ČR.

Řada míst ukazuje také středověká sídla v různých podobách, ať už jde o vesnice, tvrze, hrady a zaniklá města, jako například středověkou vesnice Svídna na katastru Drnek u Kladna. Autoři provázali knihu s webem, kde jsou další zajímavosti, které se do tištěné podoby nevešly. Autoři chystají také anglickou verzi stránek, má se spustit v polovině roku.