"Na nebi hrdého Albionu" vypráví příběh, za který lidé umírali

Na nebi hrdého Albionu je soubor knih, které detailně, chronologicky popisují prakticky všechny události, týkající se činnosti československých letců ve Velké Británii během 2. světové války. Autor Jiří Rajlich patří mezi nejrenomovanější vojenské a letecké historiky nejen v České republice, ale i ve světě. Osm knih tohoto cyklu včetně dodatků vznikalo více než dvacet let. Nikdy před tím podobná komplexní studie o čs. letcích v RAF (Royal Air Force) nevyšla. Sešeli jsme se autorem Jiřím Rajlichem, aby společně tímto výborem zalistovali.

"Pohotový Irving strhl čtyřmotorový Liberator prudce vlevo a v úhlu asi 20 stupňů nejprve vypálil osm neřízených raket SAP 60 s poloprůraznými hlavicemi s trhavým účinkem. První dvě opustily kolejnice ve vzdálenosti 240 metrů, druhé dvě ve 170 a zbylé čtyři v pouhých 90 metrech. Irving i se svým druhým pilotem W/O Rudolfem Nedomou pak měli co dělat s řízením, aby strmý let vyrovnali. Ani jedna z vypálených raket nevyplula na povrch. První pár prořízl vodní hladinu asi 30 metrů a poslední salva 12 nebo 13 metrů před periskopem na pravděpodobné dráze ponorky. Současně periskop, pilně odstřelovaný horním i zadním střelcem, pomalu mizel pod vodou směrem dopředu, za tři nebo čtyři minuty se na hladině objevily olejové skvrny. Byly široké asi 20 metrů a postupně se prodlužovaly na vzdálenost asi 600 metrů. Tato olejová čára se pohybovala kupředu asi deset minut. Letoun se vzdálil a když se po deseti minutách na místo vrátil, olejová čára se zastavila a na jejím konci se objevila velká kruhová skvrna, která se stále zvětšovala. Déle však Irving na místě zůstat nemohl, neboť zásoba paliva se přiblížila ke kritické hranici. V 15.25 proto obrátil nazpět k Beaulieu. Přistáli jásající po bezmála dvanácti hodinách akce."

Čteme ze čtvrtého dílu Na nebi hrdého Albionu. K textu na stejné stránce objevujeme i poznámky pod čarou:

"Jan R. Irving se stal prvním pilotem 311. peruti, jenž při napadení ponorky použil neřízené střely RP tedy Rocket Projectile."

Dále se dozvíme, že takto přesné informace autor nalezl v archivu ve Velké Británii v Souhrnu zpráv č. 36 ze 7. října 1943 pod signaturou 687/BI/1-6/183 a v signatuře 181/CIII-1/1/104.

Tento dosud nejrozsáhlejší knižní projet - Na nebi hrdého Albionu - doslova den po dni detailně mapuje historii československého letectva ve 2. světové válce. Čtyřicetiletý Jiří Rajlich, vojenský historik, sbíral podklady pro tento soubor více než půlku svého života. Autor prochází české, britské, francouzské, ruské a německé archivy, ve kterých ověřuje nejen legendy, které se o českých pilotech v RAF vypráví a píší, nýbrž se i se samotnými pamětníky pravidelně setkává. Jak se vlastně poprvé s tímto tématem setkal?

"To není moc veřejnoprávní příběh. Když jsem byl malý kluk, tak jsem se stal, ani nevím jak, šťastným majitelem nějakého pornografického časopisu, ale to mě moc nezajímalo. Měl jsem ale nějakého staršího spolužáka, který mi navrhl, jestli to nechci za něco vyměnit. Nabídl mi katalog jedné firmy, která vyráběla plastikové modely letadel. Tak jsme to směnili. Já jsem byl spokojený, on nepochybně také. A tak jsem začal stavět aeroplány, jenže mi to nestačilo jako mnoho jiným klukům, prostě jsem chtěl vědět více. Chtěl jsem vědět, kdo na tom lítal. Chtěl jsem k té plastikové věci nabarvené barvičkami a polepené obtisky znát příběh. Odtud není daleko ke studiu odborné literatury a po té i ke studiu archivních materiálů."

Jako jeden z největší znalců československého letectva za 2. světové války máte vůbec průkaz pilota? Respektive létáte?

"Průkaz pilota nemám, ten se musí stále obnovovat. Já jsem se asi v šestnácti letech pokusil stát pilotem na jednom letišti u Prahy. Musím říci, že je dobře, že nejsem pilotem nejenom pro mě samotného, ale i pro mnoho dalších nevinných lidí, kterým bych mohl přivodit nějaký úraz. Raději se touto problematikou zabývám takzvaně papírově, to znamená spíše na základě archivních materiálů a případně vzpomínek pamětníků."

Šest dílů Na nebi hrdého Albionu vychází postupně každý rok. Tento rok čekáme na pátý díl. Každý díl je věnován jednomu válečnému roku. Přibudou i nejméně dva dodatkové díly. Celkově bude tohoto svazku osm dílů.

"Na nebi hrdého Albionu je vlastně rekonstruovaný válečný deník den po dni, hodinu po hodině, co čs. letectvo během 2. světové války podnikalo. Není to nahlíženo pouze z hlediska čs. vojenských letců, ale celá materie je zasazena do širších okolností. Jsou využity i záznamy protivníka tak, aby obraz byl co nejplastičtější."

Jak dlouho celý soubor vznikal?

"Vznikal od té doby, co se touto tématikou zabývám, tedy více než dvacet let. Ale to samotné napsání je poměrně dost obtížné, protože jeden díl vydá zhruba na osm set stran normalizovaného rukopisu. Jeden díl prostého napsání trvá jeden rok. Proto také ta kadence vydávání je jeden díl za jeden rok."

Přitom každý rok vyjde mnoho publikací, které se válečnou historií RAF přímo či nepřímo zabývají. Jak se mají potom lidé, kteří se o věc zajímají, v takové odborné literatuře orientovat?

"Já bych v prvé řadě varoval před fetišizací literatury. On totiž papír snese všechno. Zdaleka ne všechny publikace se shodují se skutečností. prostě neobstojí ve srovnání s archivními dokumenty. Takže jediná možnost pro badatele je jít zpátky k primárním pramenům. Pro nás je to daleko méně jednoduché než pro Američany nebo Brity. Čs. letci bojovali během války totiž prakticky všude. Takže badatel se musí vyrovnat nejen s českými archivními materiály, ale i s archivy v Polsku, Francii, Velké Británii, v Rusku, které nejsou zrovna jednoduše přístupné, ale i s archivy tehdejšího nepřítele tedy německými.

S takovou odhodlaností se musí do studia pustit skuteční nadšenci. Co je pro vás, pane Rajlichu, fascinující moment v tomto historickém období?

"Myslím, že to je i poselství: Rozhodně se nikdy nepoddat jakémukoliv bezpráví, nejenom nepoddat, ale aktivně proti němu vystoupit. To je ten étos, s nímž šli, a nejenom letci samozřejmě, do odboje za hranice, a v jehož jménu také celá řada z nich padla."