ÚS potvrdil emigrantům nárok na vyšší náhradu za nemovitost

Ústavní soud (ÚS) potvrdil dvojici někdejších emigrantů nárok na náhradu odpovídající současné tržní hodnotě nemovitosti, kterou již nemohli získat zpět. Stanovení hodnoty podle dobových cenových předpisů by nebylo spravedlivé a náhrada by nedosáhla ani jedné šestnáctiny současné hodnoty odňatého majetku. Stížnost státu zastoupeného ministerstvem financí ústavní soudci zamítli. Stát podle pravomocného verdiktu vyplatil za nemovitost 2,84 milionu korun, převážnou část v cenných papírech.