V červnu 1991 byl podepsán protokol o ukončení odsunu sovětských vojsk

Před 30 lety, 25. června 1991, byl v Praze podepsán protokol o ukončení odsunu sovětských vojsk z Československa. Protokol podepsali generálové Rudolf Ducháček a Eduard Vorobjov, kteří tak uzavřeli 23 let trvající "dočasný" pobyt sovětské armády na československém území.

Po ukončení druhé světové války bylo Československo jedinou zemí pozdějšího východního bloku, kde nebyla rozmístěna sovětská vojska. Změna nastala po okupaci země vojsky Varšavské smlouvy v srpnu 1968. Zatímco jednotky z Maďarska, Bulharska, Polska i bývalé NDR československé území opustily, sovětská vojska zůstala. Jejich pobyt legalizovala smlouva o dočasném pobytu sovětských vojsk, kterou komunisty ovládané Národní shromáždění schválilo v říjnu 1968. Po pádu komunismu se odchod sovětských vojsk stal prioritou československé zahraniční politiky.

Poslední transport se sovětskými vojáky a technikou opustil území republiky 21. června 1991. O šest dní později republiku opustil i poslední sovětský voják - tehdejší velitel generál Eduard Vorobjov.