V Česku a na Slovensku lidé bubnovali na podporu týraných dětí

Hlasitým bubnováním v pátek dopoledne lidé upozorňovali na násilí na dětech a důležitost včasné prevence. Do akce Bubnovačka, která se koná u příležitosti sobotního dne prevence týrání a zneužívání dětí, se zapojilo téměř 600 škol a jiných institucí v Česku a na Slovensku. Akci v ČR zaštiťuje Centrum Locika. Podle jeho ředitelky Petry Wünschové v Česku pomoc týraným dětem nepřichází včas. "Za posledních sedm let bylo jen podle statistik ministerstva práce a sociálních věcí v ČR utýráno celkem 39 dětí a dalších 700 mělo trvalé následky. Celkem 304 dívek otěhotnělo v důsledku znásilnění a 12.500 dětí potřebovalo psychologickou péči. To jsou alarmující čísla, která ukazují, jak moc je třeba o tomto tématu mluvit," dodala Wünschová. Centrum Locika vzniklo v roce 2015. Soustřeďuje se na pomoc dětským obětem domácího násilí a jejich rodinám. Ročně takto pomůže 200 lidem.