Během pandemie vzrostlo v Česku domácí násilí

Foto: Tumisu, Pixabay / CC0

V Česku v souvislosti s epidemii koronaviru vzrostl počet případů domácího násilí o 30 procent. Vyplývá to z výzkumu Sociologického ústavu Akademie věd a Fakulty humanitních studií. Odborníci upozorňují, že oběťmi domácího násilí jsou často i děti. Na situaci se rozhodlo reagovat pražské Centrum Locika, které na pomoc rodinám ohroženým domácím násilím nabízí nový projekt Dětství bez násilí.

Petra Wünschová,  foto: archiv Centra Locika

Na Centrum Locika se mohou obrátit nejen děti a jejich rodiče, ale i učitelé a další profese racující s dětmi. Podle ředitelky centra Petry Wünschové je pořád násilí v rodině vnímané jako soukromá záležitost, a proto ho okolí nerozpozná včas.

"V ČR byla spíš tendence hibernovat, uzavřít ty rodiny doma a tvářit se, že všechno je v pořádku. Pořád podvědomě chápeme násilí v rodinách jako soukromé téma té rodiny. A vlastně velmi váháme, jestli třeba té rodině nabídnout pomoc, intervenovat do té rodiny, případně třeba zavolat policii, pokud je ta situace vážná," upozorňuje ředitelka Centra Locika Pavla Wünschová.

Centrum proto pořádá i kurzy pro pedagogy. „Náš přístup je unikátní v tom, že nečekáme na změnu iniciovanou shora, zároveň neklademe na učitele žádné další nároky, ale podáváme jim pomocnou ruku. Cílem projektu Okamžité pomoci je včasná identifikace dětí a rodin, které potřebují podporu. Učitelům nabízíme možnost zavolat na linku Dětství bez násilí a poradit se, případně poslat dotazy emailem,” dodává Wünschová.

Hana Šišková,  foto: archiv PRAHA SOBĚ

V minulých letech společně s Prahou 7 realizovalo Centrum Locika projekt prevence násilí ve školách. Kurz už využilo 160 pedagogů. Podle radní pro oblast vzdělávání a školství Hany Šiškové z uskupení Praha Sobě chce tamní radnice spolupráci s Locikou rozšířit. "Máme s Locikou rozjednané další školení pro pedagožky mateřských škol. I tam jsou děti, které jsou ohrožené domácím násilím."

Do násilného vztahu se rodí téměř každé čtvrté dítě

Centrum Locika zahájilo svou činnost v květnu 2015. Jedná se o první takto specializované centrum komplexní odborné péče pro děti zažívající doma v nějaké formě násilí. Pražský magistrát udělil Centru pověření k sociálně-právní ochraně dětí. Jeho kapacita je 250 dětí ročně, poptávka je však mnohem větší.

Centrum upozorňuje, že vzhledem k tomu, že v České republice stále neexistuje jednotný systém evidence ohrožených dětí ani relevantní data k tématu dětí a násilí v rodinách, zveřejňuje každoročně údaje z analýzy spisové dokumentace klientů Centra provedené ve spolupráci s Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí.

Ilustrační foto: Ulrike Mai,  Pixabay / CC0

"Z loňské analýzy dat vyplývá, že do násilného vztahu se rodí téměř každé čtvrté dítě, 50 procent však zažilo první projevy domácího násilí do dvou let věku. Přesto se děti dostanou do kontaktu s odbornou pomocí nejčastěji až při docházce do školy," uvádí centrum na webu. Nejfrekventovanější věk dětských klientů Centra Locika je 6˗8 let.