V ČSSD není shoda v názoru na posílení vlivu centra na kandidátky

V sociální demokracii nepanuje shoda v tom, zda by měly mít centrální stranické orgány větší vliv na vytváření kandidátek pro parlamentní volby. Návrh, podle něhož by je sestavovalo předsednictvo a krajské organizace by se k nim jen vyjadřovaly, narazil většinou na odpor, i když by při případných sporech měl rozhodující slovo ústřední výkonný výbor, kde jsou kraje zastoupeny. Změnu sice odmítl březnový sjezd, vedení strany ale o posílení svého vlivu na kandidátky stále uvažuje.

Někteří vlivní socialisté v centru i v krajích ČTK řekli, že současný systém není dobrý, a připustili alespoň výjimečné zásahy stranického vedení do kandidátek, o nichž by podle nich měly rozhodovat krajské konference jako dosud. "Myslím si, že by měla být dána větší možnost orgánům sociální demokracie vyjádřit se k tomu, jak poslanci dosud pracovali ve sněmovně," uvedl senátor Milan Štěch. Kraje hodnotí poslance podle práce v regionu, hodnotit jejich výkon ve sněmovně by mělo stranické vedení, dodal. Člen ÚVV Ivan David vidí naopak v návrhu, který nynější vedení odůvodňuje tím, že nese hlavní tíhu odpovědnosti, další pokus o centralizaci. "Problém je v tom, že toto vedení, zatím vede stranu od desíti k pěti, proto pokládám takový návrh za drzost," zdůraznil. Posílení centrálních orgánů při sestavování kandidátek podle Davida má posloužit k vyloučení "rebelujících poslanců" a jejich nahrazení "nohsledy". "Byl by to způsob, jak vést poslance k větší odpovědnosti," řekl naopak Štěch.