V Linci začalo první přelíčení kvůli Temelínu

Před zemským soudem v Linci začalo v pátek první přelíčení ve věci žaloby Horních Rakous proti provozovatelům jihočeské jaderné elektrárny Temelín. Soud se zabýval otázkou, zda je v jeho kompetenci tuto kauzu vůbec řešit. Podle zmocněnce hornorakouské vlády pro příhraniční jaderná zařízení Radko Pavlovce je ale pravděpodobné, že soud svojí pravomoc jednat v této věci uzná. Právní zástupce firmy ČEZ v tomto sporu, známý linecký advokát Wolfgang Moringer, však považuje uznání kompetentnosti rakouského soudu z hlediska mezinárodního práva za nepřípustné. Horní Rakousy podaly 1. března u zemského soudu v Linci žalobu proti provozovateli české jaderné elektrárny Temelín - společnosti ČEZ - i jeho americkému dodavateli technologie, firmě Westinghouse. Soud má na základě žaloby zajistit, aby provozovatel elektrárny nezamořoval soukromé pozemky žalujících radioaktivními zplodinami, a má rovněž učinit žalované odpovědnými v plném rozsahu za případné škody, které by mohly provozem elektrárny vzniknout.