V Moravské galerii jsou díla umělců, jež žili za války ve Francii

Díla českých umělců, které druhá světová válka zavála do Francie, vystavuje Moravská galerie v Brně. Velká plátna i drobné kresby zachycují tísnivou atmosféru doby i dramatické osudy jednotlivých umělců, z nichž někteří se zapojili do odboje a jiní poznali odvrácenou stranu francouzské pohostinnosti v tamních věznicích a internačních táborech. Podle ředitele galerie Jana Presse je výstava díky tématu nedobrovolné migrace velmi aktuální. K výrazným dílům ve výstavních síních Místodržitelského paláce patří olejomalba Mnichov Jana Zrzavého, Sladkost žití Františka Kupky a obraz Pod střechami Paříže Aléna Diviše, stejně jako jeho kvaše inspirované rytinami na vězeňských zdích. Hojně jsou zastoupeni také Josef Šíma nebo Adolf Hoffmeister. Kritériem výběru podle kurátorky Anny Pravdové nebyla jen kvalita děl nebo věhlas autorů, ale také zajímavý kontext vzniku. Někteří autoři jsou širší veřejnosti neznámí, některá díla jsou vystavena poprvé.