V platnost vstupuje zákon, který změní mzdy vojáků

V platnost vstupuje novela zákona o vojácích z povolání, která mění zejména systém odměňování příslušníků ozbrojených sil. Norma dává vojákům kariérní řád a narovnává platové podmínky. Novela zákona především propojuje funkce v armádě s hodností a služebním platem tak, jak to funguje v řadě zemí Severoatlantické aliance. Zavádí přehlednější a předvídatelnější kariérní růst a zvýšit má atraktivitu vojenského povolání. Norma má také potlačit subjektivní vlivy při stanovování platů vojáků. Nynější systém odměňování dává velké pole působnosti nadřízeným.