V Plzni se po tříleté rekonstrukci otevřela Velká synagoga

Po tříleté rekonstrukci se v neděli otevřela Velká synagoga v Plzni, druhá největší v Evropě a jedna z pěti největších na světě. O hodinu dřív začal průvod městem od nedaleké Staré synagogy přes Smetanovy sady a Klatovskou třídu, který vnesl do svatostánku svitek Tóry, prvních pět knih Mojžíšových z roku 1896. Metr vysokou Tóru nesl jako první vrchní zemský rabín Karol Sidon. V průvodu se stovkami lidí šli za zpěvu Davidových žalmů další rabíni a zástupci židovských komunit z celého Česka. Předseda plzeňské židovské obce Jiří Löwy pak Tóru spolu se Sidonem uložili do svatostánku uvnitř synagogy. "Tím se obnoví život ve velké synagoze," řekl místopředseda plzeňské obce Roman Štix. Dodal, že plzeňská židovská obec má nyní 98 členů. Synagoga bude od pondělí přístupná veřejnosti s výjimkou sobot a židovských svátků.