V Praze byli vyhlášeni vítězové soutěže Gloria musaealis 2009

Cenu Gloria musaealis 2009 za nejlepší výstavu převzali v pražském Národním muzeu zástupci Slezského zemského muzea v Opavě za stálou expozici Památník II. světové války - Doba zmaru a naděje. Připomíná účast československých vojáků v zahraničním odboji na východní i západní frontě a prezentuje život v protektorátu, perzekuci obyvatelstva, utrpení v koncentračních táborech i domácí odboj. V kategorii Muzejní publikace roku 2009 zvítězilo Muzeum Kroměřížska za publikaci Kroměříž zmizelá a znovu zrozená aneb Historie ukrytá pod dlažbou města. Za nejlepší počin loňského roku bylo oceněno Technické muzeum v Brně za projekt Nová tvář vodního mlýna ve Slupi. Na návrh čestného výboru soutěže bylo uděleno zvláštní ocenění Památníku Lidice za novou stálou expozici nazvanou Ležáky od vypálení po současnost. Do VIII. ročníku soutěže Gloria musaealis se podle výkonné ředitelky Asociace muzeí a galerií Anny Komárkové přihlásilo 49 muzeí a galerií s 84 soutěžními projekty, tedy zhruba stejným počtem jako v posledních letech.