Do dalšího ročníku cen Gloria musaealis se mohou zapojit i návštěvníci

gloria_musealis.jpg

Společný projekt několika institucí "Velká válka", publikace o sochařství a malířství na Chomutovsku a Kadaňsku od 14. do 16. století, nebo projekt revitalizace historické budovy muzea v Litomyšli, jako muzejní počin roku, to jsou jen někteří nositelé cen Gloria musaealis, které se v tomto týdnu udělovaly v Praze.

Potlesk na slavnostním odpoledni ve Smetanově síni Obecního domu patřil také novému držiteli Ceny Českého výboru ICOM, kterým se stala Národní galerie za výstavu "Otevři zahradu rajskou. Benediktini v srdci Evropy 800-1300". V kategorii Muzejní výstava roku si cenu za první místo odnesli zástupci Galerie Středočeského kraje za výstavu s názvem: "Stavy mysli - Za obrazem".

Ceny Gloria musaealis se letos udělovaly už po třinácté, pořádala je Asociace muzeí a galerií České republiky a ministerstvo kultury. Jaká kritéria bere porota při vybírání vítězů v úvahu, přiblížil předseda asociace Luděk Beneš:

"Jejím cílem vždycky byla a zůstává především popularizace oboru muzejnictví. Ceny se vyhlašují ve třech kategoriích. První jsou výstavy a expozice, ve druhé se posuzují publikace včetně internetových prezentací apod., třetí kategorie jsou pak počiny, kdy se slučují různé muzejní činnosti v jeden počin. Kritéria jsou v jednotlivých kategoriích celkem jasně dána. Jde zejména o způsob a kvalitu prezentace, rozsah, kolik návštěvníků zasahuje, jaké jsou její odborné, výtvarné a grafické kvality. Nakolik organizátoři spolupracovali se zahraničními partnery, na kolik má projekt ohlas i v zahraničí. Jaký je dosah vůči menšinám nebo hendikepovaným občanům. Těch kritérií je tam opravdu hodně. Na jejich základě pak odborná porota vybírá pořadí v jednotlivých kategoriích."

Jezdíte se na ty konkrétní výstavy dívat?

"Samozřejmě. To by ani jinak nešlo. Odborná porota musí vidět veškeré výstavy. Samozřejmě nezvládnou to většinou všichni, ale nejméně polovina si jich vždycky tu konkrétní expozici nebo výstavu prohlédne. Stejné je to u těch počinů. Bývají to většinou třeba nové depozitáře, opravy muzejních budov apod. I tam je to potřeba vidět. Jednodušší je to u publikací, které si pak prohlédnou nebo přečtou až na závěr soutěžního období."

Není to soutěž velkých muzeí

Veřejnosti budou asi nejbližší ty výstavy. Mají u vás šanci i malá regionální muzea nebo galerie?

"Zcela určitě. Jedním z kritérií nebo zásad je, že nemůžeme upřednostňovat velké výstavy ve velkých muzeích, kde jsou ty možnosti podstatně větší, než v těch malých muzeích. Vždy je potřeba přihlédnout k těm konkrétním možnostem a kapacitám, které to muzeum nebo galerie má. A v minulých dvanácti ročnících i v tomto třináctém se umístila na předních místech malá, ba nejmenší muzea včetně těch soukromých. A zase zde kromě běžného pořadí můžeme udělit např. čestné, zvláštní ceny, které jsou právě pro takovéto počiny malých muzeí, která udělala v podstatě více, než jejich možnosti dovolovaly."

A i letos se ceny dočkala také menší muzea. Zvláštní ocenění v kategorii Muzejní počin roku 2014 získalo Muzeum Hlučínska za projekt "Kdo jsou lidé na Hlučínsku." V kategorii Muzejní výstava roku bylo oceněno na druhém místě třeba Slovácké muzeum v Uherském Hradišti a třetím pak Vlastivědné muzeum Jesenicka.

Jak jsme slyšeli, ceny uděluje odborná porota nebo Čestný výbor, už letos se ale mohou do dalšího ročníku zapojit i návštěvníci. Stačí, když na webovém portálu Do muzea! zhodnotí svou návštěvu vybrané instituce, včetně služeb, lidí v muzeu nebo třeba doprovodného programu. Těšit se mohou nejen na to, že to "jejich" muzeum či galerie třeba vyhraje, ale na hlasující čeká také soutěž o ceny.