V Praze končí mezinárodní hudební festival Pontes

Vánočním koncertem v Dvořákově síni pražského Rudolfina vyvrcholil mezinárodní festival Pontes, který se popatnácté konal v městech České republiky, zapsaných na seznam světového dědictví UNESCO. Pod taktovkou Oldřicha Vlčka zazněly kromě Koukosovy Serenády pro klavír a orchestr a Argentinských tanců také Rybova Česká mše vánoční. Letošní festival byl zahájen 10. června koncertem v pražském Karolinu, kde zazněla díla Mozartova, Vaňhalova a Vivaldiho. Různé koncerty klasické hudby se pak uskutečnily například v Písku, Vodňanech, Třebíči, Poličce, Kroměříži, Telči, v Kutné Hoře a na dalších historických místech. Festival tradičně propojuje českou a zahraniční hudbu. Letos se zde například představili japonští hudebníci, v minulosti se k festivalu připojili hudebníci z Německa, Rakouska, Slovenska, Španělska, Srbska, Chorvatska, Černé Hory, Islandu, Turecka a Kypru.