V Praze se koná 16. ročníků Běhu pro Paraple na pomoc vozíčkářům

V Praze v sadech na Letné odstartuje dnes odpoledne Běh pro Paraple. Koná se už 16. ročník. Stejně jako ty předchozí má podpořit Centrum Paraple, které pomáhá vozíčkářům a jejich rodinám. Výtěžek ze startovného se využije na rehabilitační služby. "Paraple je jediné poradenské a rehabilitační centrum svého druhu u nás, které poskytuje potřebnou multidisciplinární péči klientům z celé České republiky. Právě díky podpoře dokážeme účinně pomáhat těm, kteří naše služby potřebují," uvedla ředitelka Centra Paraple Margita Pištorová. Úraz či havárie se zraněním míchy zasáhnou každý týden v Česku do života čtyřem lidem, kteří pak končívají obvykle na vozíku.